EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:302:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 302, 19 ta' Novembru 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 302

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
19 ta' Novembru 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/2072 tas-17 ta' Novembru 2015 li jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd għall-2016 għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1221/2014 u (UE) 2015/104

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2073 tas-16 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fiż-żona IV; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IIa; dik il-parti taż-żona IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

11

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2074 tas-16 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-gambli tat-Tramuntana fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Iżvezja

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2075 tat-18 ta' Novembru 2015 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-abamektin, għad-desmedifam, għad-diklorprop-P, għall-aloksifop-P, għall-oriżalin u għall-fenmedifam f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

15

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2076 tat-18 ta' Novembru 2015 li jiftaħ u fih previst l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-importazzjoni tal-Unjoni tal-laħam tal-majjal frisk jew iffriżat li joriġina fl-Ukrajna

51

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2077 tat-18 ta' Novembru 2015 li jiftaħ u fih previst l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-Unjoni fuq l-importazzjoni ta' bajd, prodotti tal-bajd u albumina li joriġinaw fl-Ukrajna

57

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2078 tat-18 ta' Novembru 2015 li jiftaħ u fih previst l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-importazzjoni tal-Unjoni għal-laħam tat-tjur li joriġina fl-Ukrajna

63

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2079 tat-18 ta' Novembru 2015 li jwassal għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-importazzjoni tal-Unjoni ta' laħam taċ-ċanga u tal-vitella frisk jew friżat li joriġina fl-Ukrajna

71

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2080 tat-18 ta' Novembru 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2535/2001 fir-rigward tal-ġestjoni tal-kwoti tariffarji tal-importazzjoni għall-prodotti tal-ħalib li joriġinaw fl-Ukrajna u t-tneħħija ta' kwota tariffarja tal-importazzjoni għall-prodotti tal-ħalib li joriġinaw fil-Moldova

77

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2081 tat-18 ta' Novembru 2015 li jwassal għall-ftuħ u għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji tal-Unjoni għall-importazzjoni ta' ċerti ċereali li joriġinaw mill-Ukrajna

81

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2082 tat-18 ta' Novembru 2015 dwar in-nuqqas ta' approvazzjoni ta' Arctium lappa L. (il-partijiet li joħorġu 'l fuq mill-art) bħala sustanza bażika skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ( 1 )

85

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2083 tat-18 ta' Novembru 2015 dwar in-nuqqas ta' approvazzjoni tal-Tanacetum vulgare L. bħala sustanza bażika skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ( 1 )

87

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2084 tat-18 ta' Novembru 2015 li japprova s-sustanza attiva flupiradifuron, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

89

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2085 tat-18 ta' Novembru 2015 li japprova s-sustanza attiva mandestrobin, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

93

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2086 tat-18 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

97

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/2087 tat-18 ta' Novembru 2015 li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija ( 1 )

99

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2088 tal-10 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitati tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti rilevanti fir-rigward tal-proposti għal emendi tar-Regolamenti tan-NU Nri 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 u 127, il-proposta għal Regolament tan-NU ġdid dwar impatt frontali, il-proposti għal emendi tar-Riżoluzzjoni Konsolidata dwar il-Kostruzzjoni tal-Vetturi (R.E.3), u l-proposta għal Riżoluzzjoni Reċiproka ġdida Nru 2 (M.R.2) dwar id-definizzjonijiet tas-sistema tal-motopropulsjoni tal-vetturi

103

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2089 tal-10 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/54/UE li tawtorizza lir-Repubblika tas-Slovenja sabiex tintroduċi miżura speċjali ta' deroga mill-Artikolu 287 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

107

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2090 tas-17 ta' Novembru 2015 li taħtar membru Ġermaniż fil-Kumitat tar-Reġjuni

109

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2091 tas-17 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/431/UE dwar kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-programmi tal-Istati Membri għall-kontroll, l-ispezzjoni u s-sorveljanza fl-2011 (notifikata bid-dokument C(2015) 7856)

110

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top