EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:257:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 257, 2 ta' Ottubru 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 257

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
2 ta' Ottubru 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1755 tal-1 ta' Ottubru 2015 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Burundi

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1756 tal-21 ta' Settembru 2015 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Citron de Menton (IGP))

11

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1757 tat-28 ta' Settembru 2015 li japprova l-folpet bħala sustanza attiva għall-użu fi prodotti bijoċidali għal prodotti tat-tip 6 ( 1 )

12

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1758 tat-28 ta' Settembru 2015 li japprova l-folpet bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għat-tipi ta' prodott 7 u 9 ( 1 )

15

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1759 tat-28 ta' Settembru 2015 li japprova l-glutaraldeid bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali għall-prodotti tat-tipi 2, 3, 4, 6, 11 u 12 ( 1 )

19

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1760 tal-1 ta' Ottubru 2015 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mat-tneħħija tas-sustanza aromatizzanti p-menta-1,8-dien-7-al mil-lista tal-Unjoni ( 1 )

27

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1761 tal-1 ta' Ottubru 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 378/2005 rigward ir-rapporti tal-Laboratorji ta' Referenza Komunitarji, it-tariffi u l-laboratorji elenkati fl-Anness II tiegħu ( 1 )

30

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1762 tal-1 ta' Ottubru 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

35

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1763 tal-1 ta' Ottubru 2015 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Burundi

37

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1764 tal-1 ta' Ottubru 2015 li temenda d-Deċiżjoni 2014/512/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukraina

42

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1765 tat-30 ta' Settembru 2015 li temenda l-Annessi I u II tad-Deċiżjoni 2004/558/KE rigward l-istat ħieles mir-rinotrakeite bovina infettiva tal-Istat Federali ta' Baden-Württemberg fil-Ġermanja u tar-reġjun ta' Valle d'Aosta fl-Italja (notifikata bid-dokument C(2015) 6572)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top