EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:185:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 185, 14 ta' Lulju 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 185

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
14 ta' Lulju 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1133 tat-13 ta' Lulju 2015 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi fir-rigward tal-Bjelorussja

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1134 tad-9 ta' Lulju 2015 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [กาแฟดอยตุง (Kafae Doi Tung) (IĠP)]

4

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1135 tad-9 ta' Lulju 2015 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [กาแฟดอยตช้าง (Kafae Doi Chaang) (IĠP)]

5

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1136 tat-13 ta' Lulju 2015 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 402/2013 dwar il-metodu komuni ta' sikurezza għall-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji ( 1 )

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1137 tat-13 ta' Lulju 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 f'dak li għandu x'jaqsam mal-livell massimu ta' Okratossina A fil-ħwawar Capsicum spp. ( 1 )

11

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1138 tat-13 ta' Lulju 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

13

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/1139 tat-13 ta' Lulju 2015 li temenda d-Direttiva 2012/9/UE rigward id-data tat-traspożizzjoni tagħha u l-iskadenza għal tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni ( 1 )

15

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1140 tat-13 ta' Lulju 2015 li taħtar żewġ membri Olandiżi u żewġ membri supplenti Olandiżi fil-Kumitat tar-Reġjuni

17

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1141 tat-13 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċiżjoni 2012/392/PESK dwar il-missjoni ta' PSDK tal-Unjoni Ewropea fin-Niġer (EUCAP Sahel Niger)

18

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1142 tat-13 ta' Lulju 2015 li timplimenta d-Deċiżjoni 2012/642/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja

20

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1143 tat-13 ta' Lulju 2015 dwar il-pubblikazzjoni b'restrizzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fil-proċeduri nazzjonali tar-referenza tal-istandard EN 60335-2-15:2002 dwar rekwiżiti partikolari għal apparati għat-tisħin ta' likwidi skont id-Direttiva 2006/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

23

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2015 tas-Sottokumitat Doganali tal-UE u r-Repubblika tal-Moldova tal-20 ta' Mejju 2015 li taddotta r-Regoli ta' Proċedura tiegħu [2015/1144]

26

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/1011 tal-24 ta' April 2015 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 273/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prekursuri tad-droga u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ ta' kummerċ fil-prekursuri ta' drogi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1277/2005 ( ĠU L 162, 27.6.2015 )

31

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top