Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:182:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 182, 10 ta' Lulju 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 182

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
10 ta' Lulju 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1112 tad-9 ta' Lulju 2015 li jimplimenta l-Artikoli 20(1) u 22(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/735 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel

2

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1113 tas-6 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 li tikkonċerna l-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra

10

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1114 tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-awtorizzazzjoni tal-L-valina prodotta mill-Escherichia coli bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 403/2009 u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 848/2014 u (UE) Nru 1236/2014 ( 1 )

18

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1115 tad-9 ta' Lulju 2015 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva piridat skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

22

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1116 tad-9 ta' Lulju 2015 li japprova s-sustanza bażika leċitina skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

26

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1117 tad-9 ta' Lulju 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

29

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1118 tad-9 ta' Lulju 2015 li timplimenta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/740 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel

31

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1119 tat-22 ta' Ġunju 2015 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikata bid-dokument C(2015) 4076)

39

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1120 tat-8 ta' Lulju 2015 li teżenta l-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass fil-Greċja mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali (notifikata bid-dokument C(2015) 4512)  ( 1 )

88

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta' Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi ( ĠU L 24, 30.1.1998 )

92

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top