EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:093:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 93, 9 ta' April 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 93

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
9 ta' April 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/560 tal-15 ta' Diċembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-iskema ta' awtorizzazzjonijiet għat-tħawwil tad-dwieli

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/561 tas-7 ta' April 2015 li jistipula regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-iskema ta' awtorizzazzjonijiet għat-taħwil ta' dwieli

12

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/562 tat-8 ta' April 2015 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 347/2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għal ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta' sistemi avvanzati għal ibbrejkjar f'emerġenza

35

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/563 tat-8 ta' April 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

39

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/564 tat-8 ta' April 2015 li jiffissa l-koeffiċjent tal-allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqin mit-30 sal-31 ta' Marzu 2015 fil-qafas tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 1918/2006 għaż-żejt taż-żebbuġa li joriġina mit-Tuneżija u li jissospendi t-tressiq ta' applikazzjonijiet ta' tali liċenzji għax-xahar ta' April 2015

41

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/565 tat-8 ta' April 2015 li temenda d-Direttiva 2006/86/KE rigward ċerti rekwiżiti tekniċi għall-kodifikar ta' tessuti u ċelloli umani ( 1 )

43

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/566 tat-8 ta' April 2015 li timplimenta d-Direttiva 2004/23/KE dwar il-proċeduri għall-verifika tal-istandards ekwivalenti ta' kwalità u sikurezza ta' tessuti u ċelloli importati ( 1 )

56

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/567 tas-7 ta' April 2015 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni tal-Litwanja bħala Stat Membru uffiċjalment ħieles mit-tuberkulożi fir-rigward tal-merħliet bovini (notifikata bid-dokument C(2015) 2161)  ( 1 )

69

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/568 tas-7 ta' April 2015 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/725/UE fejn tidħol id-definizzjoni tal-lattoferrina bovina (notifikata bid-dokument C(2015) 2173)

71

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/569 tas-7 ta' April 2015 li temenda l-Annessi tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/630/UE fir-rigward tal-ekwivalenza bejn il-merħliet bovini uffiċjalment ħielsa mit-tuberkulożi fl-Istati Membri u fi New Zealand u t-tagħrif fil-mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali dwar il-kwantità ta' semen (notifikata bid-dokument C(2015) 2187)  ( 1 )

72

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/570 tas-7 ta' April 2015 li tapprova l-pjanijiet għall-eradikazzjoni tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer slavaġ f'ċerti żoni tal-Estonja u l-Latvja (notifikata bid-dokument C(2015) 2200)

80

 

 

LINJI GWIDA

 

*

Linja Gwida (UE) 2015/571 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-6 ta' Novembru 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2014/43)

82

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top