EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:365:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 365, 19 ta' Diċembru 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 365

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
19 ta' Diċembru 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2014/928/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Ottubru 2014 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u l-Ġeorġja min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkunsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

1

 

 

Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u l-Ġeorġja min-naħa l-oħra, biex tittieħed inkunsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

3

 

 

2014/929/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2014 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tal-Madagaskar u l-Komunità Ewropea

6

 

 

Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tal-Madagaskar u l-Komunità Ewropea

8

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1350/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd skont il-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tal-Madagaskar u l-Komunità Ewropea

44

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1351/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 692/2014 dwar miżuri restrittivi b'reazzjoni għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol

46

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1352/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014 rigward miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Jemen

60

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1353/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1156/2012 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni

70

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1354/2014 tas-16 ta' Diċembru 2014 li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 2305/2003, (KE) Nru 969/2006, (KE) Nru 1067/2008, (KE) Nru 1964/2006, mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012, u mir-Regolamenti (KE) Nru 828/2009 u (KE) Nru 1918/2006, fir-rigward tad-dati għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji ta' importazzjoni fl-2015 skont il-kwoti tariffarji għaċ-ċereali, ir-ross, iz-zokkor u ż-żejt taż-żebbuġa, li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 951/2006, fir-rigward tad-dati tal-ħruġ tal-liċenzji ta' esportazzjoni fl-2015 fis-setturi taz-zokkor u tal-isoglukożju li jaqbżu l-kwota, u li jidderoga mir-Regolament (UE) Nru 1272/2009 fir-rigward tal-perjodu għall-eżami tal-offerti għax-xiri tal-qamħ komuni, tal-butir u tat-trab tal-ħalib xkumat bi prezz fiss fil-qafas tal-intervent pubbliku fl-2014 u fl-2015

75

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1355/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-adozzjoni mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) ta' ċerti Kodiċijiet u emendi relatati f'ċerti konvenzjonijiet u protokolli ( 1 )

82

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1356/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fejn jidħol l-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-settur tal-laħam tat-tjur u fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd

87

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1357/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014 li jieħu post l-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li jħassar ċertu Direttivi ( 1 )

89

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1358/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 889/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 fir-rigward tal-oriġini tal-annimali tal-akkwakultura organika, il-prattiki tat-trobbija tal-akkwakultura, l-għalf għall-annimali tal-akkwakultura organika u l-prodotti u s-sustanzi permessi għall-użu fl-akkwakultura organika ( 1 )

97

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1359/2014 tat-18 ta’ Diċembru 2014 li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010, fir-rigward tas-sustanza tulatromiċina ( 1 )

103

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1360/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014 għat-twettiq ta' tnaqqis mill-kwoti tas-sajd disponibbli għal ċerti stokkijiet fl-2014 minħabba sajd eċċessiv ta' stokkijiet oħrajn fis-sena preċedenti u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 871/2014 fir-rigward tal-ammonti li għandhom jitnaqqsu fis-snin futuri

106

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1361/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju Nri 3 u 13 u l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità Nru 40 ( 1 )

120

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1362/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014 li jistabbilixxi regoli dwar proċedura simplifikata għall-approvazzjoni ta' ċerti emendi għal programmi operazzjonali ffinanzjati mill-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd u regoli li jikkonċernaw il-format u l-preżentazzjoni tar-rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni ta' dawk il-programmi

124

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1363/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

137

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1364/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014 li jiffissa l-koeffiċjent tal-allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqin mill-1 sas-7 ta' Diċembru 2014 u li jistipula l-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità ffissata għas-subperjodu mill-1 ta' April sat-30 ta' Ġunju 2015 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħin bir-Regolament (KE) Nru 533/2007 fis-settur tal-laħam tat-tjur

139

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1365/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014 li jiffissa l-koeffiċjent tal-allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqin mill-1 sas-7 ta' Diċembru 2014 u li jistabbilixxi l-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità ffissata għas-subperjodu mill-1 ta' April sat-30 ta' Ġunju 2015 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħin bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1385/2007 fis-settur tal-laħam tat-tjur

141

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/930/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2014 li tiddetermina l-kompożizzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni

143

 

 

2014/931/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2014 li testendi l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/181/UE li tawtorizza lir-Rumanija ddaħħal miżura ta' deroga speċjali mill-Artikolu 287 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

145

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/932/PESK tat-18 ta' Diċembru 2014 rigward miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Jemen

147

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/933/PESK tat-18 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/386/PESK dwar miżuri restrittivi minħabba l-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol

152

 

 

2014/934/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar l-irtirar minn Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tar-referenza tal-istandard EN 13525:2005+A2:2009 dwar il-magni tal-qtugħ tal-laqx tal-injam skont id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2014) 9507)  ( 1 )

156

 

 

2014/935/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar ir-rikonoxximent tal-Ġappun skont id-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mas-sistemi għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara (notifikata bid-dokument C(2014) 9590)  ( 1 )

158

 

 

2014/936/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2014 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fl-Italja (notifikata bid-dokument C(2014) 10143)  ( 1 )

160

 

 

2014/937/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2014 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2015 (BĊE/2014/53)

163

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE tas-27 ta' Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn mill-baħar mal-Komunità Ewropea (“Deċiżjoni dwar Assoċjazzjoni lil hinn mill-baħar”) ( ĠU L 314, 30.11.2001 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 11, Volum 38, p. 319)

165

 

*

Rettifika tad-Direttiva 97/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Mejju 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' apparat ta' pressjoni ( ĠU L 181, 9.7.1997 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol 019, p. 86)

166

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top