Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 363, 18 ta' Diċembru 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 363

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
18 ta' Diċembru 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1340/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1388/2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1341/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1342/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fir-rigward tal-Annessi IV u V ( 1 )

67

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1343/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 951/2007 li jistabbilixxi r-regoli ta' implimentazzjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni transkonfinali ffinanzjati fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 1638/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

75

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1344/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 li jżid mal-kwota tas-sajd tal-2014–2015 għall-inċova fil-Golf ta' Biskajja il-kwantitajiet miżmuma minn Franza u Spanja fl-istaġun tas-sajd 2013-2014 skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96

78

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1345/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar id-determinazzjoni tal-kwantitajiet żejda ta' zokkor, isoglukożju u fruttożju fil-Kroazja

80

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1346/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' aċidu sulfaniliku li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u li jirrevoka d-dazju definittiv antidumping fuq l-importazzjonijiet ta' aċidu sulfaniliku li joriġinaw mill-Indja wara rieżami ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009

82

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1347/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 li jħassar id-dazju kumpensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta' aċidu sulfaniliku li joriġinaw fl-Indja wara rieżami ta' skadenza skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 597/2009

101

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1348/2014 tas- 17 ta' Diċembru 2014 dwar ir-rappurtar tad-dejta li jimplimenta l-Artikolu 8(2) u 8(6) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa ( 1 )

121

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1349/2014 tas-17 ta' Diċembru 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

143

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/919/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/463/UE li tapprova l-programm ta' aġġustament makroekonomiku għal Ċipru

145

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/920/PESK tal-15 ta' Diċembru 2014 li taħtar il-President tal-Kumitat Militari tal-Unjoni Ewropea

149

 

 

2014/921/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2014 li tawtorizza lill-Kroazja biex tapplika eżenzjoni mit-taxxa fuq nafta użata biex jitħaddem makkinarju għat-tneħħija tal-mini għal skopijiet umanitarji b'konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

150

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/922/PESK tas-17 ta' Diċembru 2014 li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2010/279/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan (EUPOL AFGHANISTAN)

152

 

 

2014/923/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Diċembru 2014 dwar it-twaqqif tal-Istitut Konġunt għall-Interferometrija b'Bażi Twila Ħafna bħala Konsorzju tal-Infrastruttura Ewropea tar-Riċerka (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2014 li tipprovdi deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward tal-injam tal-fraxxnu (Fraxinus L.), li joriġina mill-Kanada u l-Istati Uniti tal-Amerika (notifikata bid-dokument C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2014 li tapprova ċerti programmi emendati għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ tal-mard tal-annimali u ż-żoonożi għas-sena 2014 u li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/722/UE fir-rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal ċerti programmi approvati minn dik id-Deċiżjoni (notifikata bid-dokument C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2014 li tiddetermina li s-suspensjoni temporanja tad-dazji tad-dwana preferenzjali stabbilita taħt il-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim ta' Kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, mhix xierqa għall-importazzjoni tal-banana li toriġina mill-Perù għas-sena 2014

181

 

 

2014/927/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/770/UE sabiex “L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel” tiġi ttrasformata f'“L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel”

183

 

 

Rettifika

 

*

Retttifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1078/2014 tas-7 ta' Awwissu 2014 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi ( ĠU L 297, 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top