EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:359:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 359, 16 ta' Diċembru 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 359

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
16 ta' Diċembru 2014


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE tad-9 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1329/2014 tad-9 ta' Diċembru 2014 li jistabbilixxi l-Formoli msemmija fir-Regolament (UE) Nru 650/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni u l-infurzar ta' strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u dwar il-ħolqien ta' Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni

30

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1330/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 li japprova s-sustanza attiva meptildinokap, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

85

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1331/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 li jissottometti l-importazzjonijiet ta' prodotti ta' stainless steel irrumblati ċatti fil-kiesaħ li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u mit-Tajwan għal reġistrazzjoni

90

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1332/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

95

 

*

Regolament tal-Bank Ċentrali Ewropew (UE) Nru 1333/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2014/48)

97

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2014/108/UE tat-12 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta' prodotti relatati mad-difiża ( 1 )

117

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/906/PESK tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2013/726/PESK b'appoġġ għal UNSCR 2118 (2013) u l-Kunsill Eżekuttiv tal-OPCW EC-M-33/Dec 1, fil-qafas tal- implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda Massiva

151

 

 

2014/907/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2014 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-Clostridium butyricum (CBM 588) bħala ingredjent tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2014) 9345)

153

 

 

2014/908/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Diċembru 2014 dwar l-ekwivalenza ta' rekwiżiti superviżorji u regolatorji ta' ċerti pajjiżi u territorji terzi għall-finijiet tat-trattament ta' skoperturi skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

155

 

 

2014/909/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Diċembru 2014 dwar ċerti miżuri protettivi fir-rigward tal-okkorrenzi konfermati tal-koleotteru tal-ġabsala fl-Italja (notifikata bid-dokument C(2014) 9415)  ( 1 )

161

 

 

2014/910/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Diċembru 2014 dwar kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-2014 li tkopri n-nefqa mġarrba mill-Ġermanja, minn Spanja, minn Franza, mill-Italja, mill-Pajjiżi l-Baxxi, u mill-Awstrija bl-għan li jiġu miġġielda organiżmi ta' ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti (notifikata bid-dokument C(2014) 9478)

164

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top