Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:295:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 295, 11 ta' Ottubru 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 295

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
11 ta' Ottubru 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1067/2014 tat-3 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi l-forma u l-kontenut tal-informazzjoni dwar il-kontabilità li għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni għall-fini tal-approvazzjoni tal-kontijiet tal-FAEG u tal-FAEŻR kif ukoll għall-finijiet ta' monitoraġġ u tbassir

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1068/2014 tad-9 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tat-tusk fl-ilmijiet tal-Unjoni u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I, II u XIV minn bastimenti li jtajru l-bandiera tar-Renju Unit

45

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1069/2014 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jidderoga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 f'dak li jirrigwarda l-perjodu taż-żamma għall-primjum tal-baqar li jreddgħu għall-2014 fi Spanja

47

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1070/2014 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 271/2009 fir-rigward tal-kontenut minimu tal-preparazzjoni ta' endo-1,4-beta-ksilanażi prodotta minn Aspergillus niger (CBS 109.713) u endo-1,4-beta-glukanażi prodotta minn Aspergillus niger (DSM 18404) bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ tal-bajd (id-detentur tal-awtorizzazzjoni BASF SE) ( 1 )

49

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1071/2014 tal-10 ta' Ottubru 2014 dwar miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ għas-setturi tal-bajd u tal-laħam tat-tjur fl-Italja

51

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1072/2014 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

55

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/705/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Ottubru 2014 li taħtar membru tar-Renju Unit fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

57

 

 

2014/706/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Ottubru 2014 li taħtar membru tar-Renju Unit fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

58

 

 

2014/707/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EULEX KOSOVO/2/2014 tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo, EULEX KOSOVO

59

 

 

2014/708/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Ottubru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni ta' ċerti reġjuni tal-Polonja bħala uffiċjalment ħielsa mil-lewkożi enzootika bovina (notifikata bid-dokument C(2014) 7141)  ( 1 )

60

 

 

2014/709/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/178/UE (notifikata bid-dokument C(2014) 7222)  ( 1 )

63

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

2014/710/UE

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar swieq rilevanti ta' prodotti u servizzi fis-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi li huma suxxettibbli għar-regolamentazzjoni ex ante f'konformità mad-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi ( 1 )

79

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top