EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:284:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 284, 30 ta' Settembru 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 284

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
30 ta' Settembru 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1025/2014 tal-25 ta' Lulju 2014 li jemenda l-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) provdut għalihom fi ftehimiet li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika, kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 38/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti Regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati u ta' implimentazzjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri

1

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1026/2014 tal-25 ta' Lulju 2014 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (l-Istati AKP) previsti fi ftehimiet li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika, kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 527/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 fir-rigward tal-esklużjoni ta' għadd ta' pajjiżi mil-lista ta' reġjuni jew stati li kkonkludew in-negozjati

3

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1027/2014 tal-25 ta' Lulju 2014 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti Stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika, kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 527/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 fir-rigward tal-esklużjoni ta' għadd ta' pajjiżi mil-lista ta' reġjuni jew Stati li kkonkludew in-negozjati

5

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1028/2014 tas-26 ta' Settembru 2014 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1207/2011 li jistabbilixxi rekwiżiti għall-prestazzjoni u l-interoperabilità tas-sorveljanza għall-ajru uniku Ewropew ( 1 )

7

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1029/2014 tas-26 ta' Settembru 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 73/2010 li jistipula r-rekwiżiti dwar il-kwalità tad-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika għall-Ajru Uniku Ewropew ( 1 )

9

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1030/2014 tad-29 ta' Settembru 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-formats uniformi u d-data għad-divulgazzjoni tal-valuri użati sabiex jiġu identifikati istituzzjonijiet sistemikament importanti globali skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

14

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2014 tad-29 ta' Settembru 2014 li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali oħra ta' appoġġ għall-produtturi ta' ċertu frott u ħaxix

22

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1032/2014 tad-29 ta’ Settembru 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

40

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1033/2014 tad-29 ta' Settembru 2014 li jistabbilixxi l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji tal-importazzjoni addizzjonali għal għasel iswed fis-settur taz-zokkor applikabbli mill-1 ta' Ottubru 2014

42

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/680/UE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-24 ta' Settembru 2014 li taħtar imħallfin fil-Qorti tal-Ġustizzja

45

 

 

2014/681/UE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-istati membri tal-24 ta' Settembru 2014 li taħtar imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja

46

 

 

2014/682/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Settembru 2014 li taħtar membru supplenti Bulgaru fil-Kumitat tar-Reġjuni

47

 

 

2014/683/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Settembru 2014 li taħtar membru mir-Renju Unit fil-Kumitat tar-Reġjuni

48

 

 

2014/684/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Settembru 2014 taħtar disa' membri Griegi u tnax-il membru supplenti Grieg fil-Kumitat tar-Reġjuni

49

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/685/PESK tad-29 ta' Settembru 2014 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2008/124/PESK dwar il-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo EULEX KOSOVO

51

 

 

2014/686/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Lulju 2014 dwar l-għajnuna mill-Istat SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) implimentata mill-Belġju Skema ta' garanzija li tipproteġi l-ishma ta' membri individwali ta' kooperattivi finanzjarji (notifikata bid-dokument C(2014) 1021)  ( 1 )

53

 

 

2014/687/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Settembru 2014 li tistabbilixxi l-konklużjonijiet tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli (BAT), skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għall-produzzjoni tal-polpa, il-karta u l-kartun (notifikata bid-dokument C(2014) 6750)  ( 1 )

76

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top