EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:219:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 219, 25 ta' Lulju 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 219

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
25 ta' Lulju 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 798/2014 tat-23 ta' Lulju 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 li jiffissa dazji addizzjonali tal-importazzjoni fl-oqsma tal-laħam tat-tjur u l-bajd u għall-albumina tal-bajd

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 799/2014 tal-24 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi mudelli għal rapporti ta' implimentazzjoni annwali u finali skont ir-Regolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u dwar l-istrument għal sostenn finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet

4

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 800/2014 tal-24 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi proċeduri ta' rappurtar u arranġamenti prattiċi oħrajn dwar il-finanzjament ta' sostenn operattiv skont programmi nazzjonali u fil-qafas tal-Iskema ta' Transitu Speċjali skont ir-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għal sostenn finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża

10

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 801/2014 tal-24 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi l-iskeda taż-żmien u kundizzjonijiet oħra ta' implimentazzjoni relatati mal-mekkaniżmu għall-allokazzjoni tar-riżorsi għall-Programm ta' Risistemazzjoni tal-Unjoni fil-qafas tal-Fond tal-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni

19

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 802/2014 tal-24 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi mudelli għal programmi nazzjonali u li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet tas-sistema tal-iskambju tad-dejta elettronika bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri skont ir-Regolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u dwar l-istrument għal sostenn finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet

22

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 803/2014 tal-24 ta' Lulju 2014 li jemenda ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 412/2013 li jimponi dazju antidumping definittiv u jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' oġġetti taċ-ċeramika li jintużaw fuq il-mejda u fil-kċina li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

33

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 804/2014 tal-24 ta' Lulju 2014 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 1122/2009 fir-rigward tat-tnaqqis tal-ammonti tal-għajnuna għat-tressiq tard ta' applikazzjonijiet uniċi u applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti b'relazzjoni għal ċerti żoni tal-Italja milquta minn għargħar fl-2014

35

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 805/2014 tal-24 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

37

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2014/86/UE tat-8 ta' Lulju 2014 li temenda d-Direttiva 2011/96/UE dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni applikabbli fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta' Stati Membri differenti

40

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2014/87/Euratom tat-8 ta' Lulju 2014 li temenda d-Direttiva 2009/71/Euratom li tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-sikurezza nukleari ta' installazzjonijiet nukleari

42

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/496/PESK tat-22 ta' Lulju 2014 dwar aspetti tal-iskjerament, l-operazzjoni u l-użu tas-Sistema Ewropea ta' Navigazzjoni Globali bis-Satellita li jaffettwaw is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea u li tħassar l-Azzjoni Konġunta 2004/552/PESK

53

 

 

2014/497/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Lulju 2014 fir-rigward ta' miżuri li jipprevjenu l-introduzzjoni u t-tixrid tal-Xylella fastidiosa (Well u Raju) fl-Unjoni (notifikata bid-dokument C(2014) 5082)

56

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni Nru 2 tal-Kumitat Konġunt tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji tal-21 ta' Mejju 2014 rigward it-talba tar-Repubblika tal-Moldova biex issir Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji ( ĠU L 217, 23.7.2014 )

65

 

*

Rettifika għad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (Tfassil mill-ġdid) ( ĠU L 335, 17.12.2009 )

66

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top