Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:192:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 192, 1 ta' Lulju 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 192

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
1 ta' Lulju 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 721/2014 tas-16 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 219/2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) fir-rigward tal-estensjoni tal-Impriża Konġunta sal-2024 ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 722/2014 tal-24 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

9

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 723/2014 tat-23 ta' Ġunju 2014 li japprova emenda minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Nieheimer Käse (IĠP))

36

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 724/2014 tas-26 ta' Ġunju 2014 dwar standard ta' skambju għat-trażmissjoni tad-dejta mitluba fir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea ( 1 )

38

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 725/2014 tat-30 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 499/96 fir-rigward ta' kwoti tariffarji ġodda tal-Unjoni għal ċerti prodotti tal-ħut u tas-sajd li joriġinaw fl-Islanda

40

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 726/2014 tat-30 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 992/95 fir-rigward tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni ġdida għal aringi ppreparati li joriġinaw fin-Norveġja

41

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 727/2014 tat-30 ta' Ġunju 2014 li jniedi reviżjoni ta' “esportatur ġdid” tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1389/2011 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet tal-aċidu triklorojsoċjanuriku li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, li jħassar id-dazju fir-rigward tal-importazzjonijiet minn esportatur wieħed f'dan il-pajjiż u li jagħmel dawn l-importazzjonijiet suġġetti għar-reġistrazzjoni

42

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 728/2014 tat-30 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

47

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2014/84/UE tat-30 ta' Ġunju 2014 li temenda l-Appendiċi A tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tan-nikil ( 1 )

49

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/414/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tas-27 ta' Ġunju 2014 li tipproponi lill-Parlament Ewropew kandidat għal President tal-Kummissjoni Ewropea

52

 

 

2014/415/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta' Ġunju 2014 dwar l-arranġamenti għall-implimentazzjoni mill-Unjoni tal-klawżola ta' solidarjetà

53

 

 

2014/416/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' April 2014 dwar l-iskema ta' għajnuna mill-Istat SA.23257 (12/C) [ex NN 8/10, ex CP 157/07] implimentata minn Franza (ftehim interprofessjonali konkluż taħt l-awspiċi tal-Assoċjazzjoni Franċiża għall-valorizzazzjoni tal-prodotti u tas-setturi professjonali fil-qasam tal-ortikultura u tal-pajsaġġ — “Val'Hor”) (notifikata bid-dokument C(2014) 2223)

59

 

 

2014/417/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ġunju 2014 li tikkonċerna ċerti miżuri interim ta' protezzjoni marbuta mad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-Latvja (notifikata bid-dokument C(2014) 4536)  ( 1 )

66

 

 

2014/418/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' Ġunju 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-ECB (BĊE/2014/27)

68

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top