Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:182:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 182, 21 ta' Ġunju 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 182

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
21 ta' Ġunju 2014


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 376/2014/UE tat-12 ta' Ġunju 2014 li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fir-reġjun awtonomu tal-Madejra fir-rigward ta' rum u likuri prodotti u kkonsmati lokalment u fir-reġjun awtonomu tal-Ażores fir-rigward ta' likuri u eaux-de-vie prodotti u kkonsmati lokalment

1

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 377/2014/UE tat-12 ta' Ġunju 2014 dwar it-taxxa AIEM applikabbli fil-Gżejjer Kanarji

4

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 378/2014/UE tat-12 ta' Ġunju 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2004/162/KE dwar id-dazji tal-baħar fid-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħha

9

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 681/2014 tal-20 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010 fir-rigward tas-sustanza “rafossanid” ( 1 )

11

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 682/2014 tal-20 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010, fir-rigward tas-sustanza “Klożantel” ( 1 )

14

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 683/2014 tal-20 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010, fir-rigward tas-sustanza “klorsulon” ( 1 )

17

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 684/2014 tal-20 ta' Ġunju 2014 dwar l-awtorizzazzjoni ta' kantaksantina bħala addittiv fl-għalf għal tiġieġ għar-riproduzzjoni (id-detentur tal-awtorizzazzjoni DSM Nutritional Products Ltd.) ( 1 )

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 685/2014 tal-20 ta' Ġunju 2014 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 rigward l-użu tal-kopolimeru ta' trapjant ta' alkoħol poliviniliku-polietilenglikol fis-supplimenti tal-ikel solidu ( 1 )

23

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 686/2014 tal-20 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 983/2009 u (UE) Nru 384/2010 rigward il-kundizzjonijiet għall-użu ta' ċerti indikazzjonijiet dwar is-saħħa relatati mal-effett ta' tnaqqis tal-kolesterol LDL fid-demm permezz tal-isteroli u tal-istanoli tal-pjanti ( 1 )

27

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 687/2014 tal-20 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 185/2010 fir-rigward taċ-ċarezza, l-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' miżuri tas-sigurtà tal-avjazzjoni, l-ekwivalenza tal-istandards ta' sigurtà u l-miżuri ta' sigurtà tal-merkanzija u tal-posta ( 1 )

31

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 688/2014 tad-20 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

47

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2014/79/UE tal-20 ta' Ġunju 2014 li temenda l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tat-TCEP, tat-TCPP u tat-TDCP ( 1 )

49

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2014/80/UE tal-20 ta' Ġunju 2014 li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorament ( 1 )

52

 

 

REGOLI TA' PROĊEDURA

 

*

Ir-Regoli tal-proċedura tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew

56

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2014/379/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2014 tal-Kumitat stabbilit skont il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar għarfien bejn xulxin rigward stima ta' konformità tal-1 ta' April 2014 li tikkonċerna l-emenda tal-Kapitolu 6 dwar il-kontenituri bil-pressjoni, il-Kapitolu 16 dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni u l-aġġornament tar-referenzi legali elenkati fl-Anness 1

61

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top