EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:164:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 164, 3 ta' Ġunju 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 164

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
3 ta' Ġunju 2014


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2014/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE li tirrigwarda l-għasel

1

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 585/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-varar ta' eCall interoperabbli madwar l-UE kollha ( 1 )

6

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 586/2014 tat-2 ta' Ġunju 2014 li jidderoga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 fejn jidħlu l-projbizzjoni tas-sajd f'ħabitats protetti u d-distanza minima mill-kosta u l-fond għal bastimenti tat-tkarkir “gangui” li jistadu f'ċertu ilmijiet territorjali ta' Franza (Provenzja-Alpi-Côte d'Azur)

10

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 587/2014 tat-2 ta' Ġunju 2014 li jidderoga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 fejn tidħol id-distanza minima mill-kosta u l-fond għal tartaruni tax-xatt li jistadu f'ċertu ilmijiet territorjali ta' Franza (Languedoc-Roussillon u Provenzja-Alpi-Côte d'Azur)

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 588/2014 tat-2 ta' Ġunju 2014 li jemenda l-Annessi III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwu għaż-żejt tal-larinġ, Phlebiopsis gigantea, l-aċidu Gibberelliku, Paecilomyces fumosoroseus razza FE 9901, il-vajrus tal-poliedrożi nukleari Spodoptera littoralis, il-vajrus tal-poliedrożi nukleari Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, l-aċidu s-abscisic, l-aċidu L-askorbiku u l-vajrus tal-poliedrożi nukleari Helicoverpa armigera fi jew fuq ċerti prodotti ( 1 )

16

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 589/2014 tat-2 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi metodi ta' teħid ta' kampjuni u analiżi għall-kontroll tal-livelli ta' diossini, PCBs simili għad-diossini u PCBs mhux simili għad-diossini f'ċerti oġġetti tal-ikel, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 252/2012 ( 1 )

18

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 590/2014 tat-2 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

41

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/310/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUCAP Sahel Mali/1/2014 tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni ta' PSDK tal-Unjoni Ewropea fil-Mali (EUCAP Sahel Mali)

43

 

 

2014/311/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2014 li taħtar żewġ membri Belġjani u membru supplenti Belġjan fil-Kumitat tar-Reġjuni

44

 

 

2014/312/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta tal-UE għaż-żebgħa u l-verniċ ta' barra u ta' ġewwa (notifikata bid-dokument C(2014) 3429)  ( 1 )

45

 

 

2014/313/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2014 li temenda d-Deċiżjonijiet 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE u 2012/721/UE biex jitqiesu l-iżviluppi fil-klassifikazzjoni tas-sustanzi (notifikata bid-dokument C(2014) 3468)  ( 1 )

74

 

 

2014/314/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi l-kriterji biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-ħiters idroniċi (notifikata bid-dokument C(2014) 3452)  ( 1 )

83

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top