Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:147:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 147, 17 ta' Mejju 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 147

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
17 ta' Mejju 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 518/2014 tal-5 ta' Marzu 2014 li jemenda r-Regolamenti Delegati tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010, (UE) Nru 1060/2010, (UE) Nru 1061/2010, (UE) Nru 1062/2010, (UE) Nru 626/2011, (UE) Nru 392/2012, (UE) Nru 874/2012, (UE) Nru 665/2013, (UE) Nru 811/2013 u (UE) Nru 812/2013 dwar it-tikkettar ta' prodotti b'rabta mal-enerġija fuq l-Internet ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 519/2014 tas-16 ta' Mejju 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 401/2006 fir-rigward ta' metodi tat-teħid ta' kampjuni ta' lottijiet kbar, ħwawar u supplimenti tal-ikel, il-kriterji ta' rendiment għat-tossini T-2 u HT-2 u ċ-ċitrinina u metodi ta' skrinjar ta' analiżi ( 1 )

29

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 520/2014 tas-16 ta' Mejju 2014 li jżid mal-kwoti tas-sajd tal-2014 ċerti kwantitajiet miżmuma fis-sena 2013 skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96

44

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 521/2014 tas-16 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

68

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/285/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUTM Mali/2/2014 tat-13 ta' Mejju 2014 dwar l-aċċettazzjoni tal-kontributi ta' Stati terzi għall-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-Forzi Armati ta' Mali (EUTM Mali)

70

 

 

2014/286/UE

 

*

Deċiżjoni ta' delega tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi l-kriterji u l-kundizzjonijiet li jridu jissodisfaw in-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-provdituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ jingħaqdu ma' dawn in-Netwerks Ewropej ta' Referenza ( 1 )

71

 

 

2014/287/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2014 li tistipula kriterji għall-istabbiliment u l-evalwazzjoni tan-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-Membri tagħhom u biex jiġi faċilitat l-iskambju ta' informazzjoni u ta' għarfien espert dwar l-istabbiliment u l-evalwazzjoni ta' netwerks bħal dawn ( 1 )

79

 

 

2014/288/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Mejju 2014 fir-rigward tar-rekwiżiti standard ta' rapportaġġ għall-programmi nazzjonali għall-eradikazzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ ta' ċertu mard u mard żoonotiku tal-annimali kofinanzjati mill-Unjoni u li jirrevokaw d-Deċiżjoni 2008/940/KE (notifikata bid-dokument C(2014) 2976)

88

 

 

2014/289/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Mejju 2014 li tippermetti lill-Istati Membri jestendu l-awtorizzazzjonijiet provviżorji mogħtija għas-sustanzi attivi pinoksaden u meptildinokap (notifikata bid-dokument C(2014) 3059)  ( 1 )

114

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2014/290/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta' April 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì rigward il-modifika tal-Anness XII għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, li jistabbilixxi l-listi ta' entitajiet Ċileni li jipprovdu skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tal-Parti IV dwar l-Akkwist Pubbliku mill-Gvern

116

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top