EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:104:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 104, 8 ta' April 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 104

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
8 ta' April 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 349/2014 tat-3 ta' April 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 350/2014 tat-3 ta' April 2014 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

4

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 351/2014 tat-3 ta' April 2014 li japprova modifika mhix minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Queso de Murcia al vino (DPO))

7

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 352/2014 tat-3 ta' April 2014 li japprova modifika mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Queso de Murcia (DPO))

9

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 353/2014 tas-7 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

11

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

(2014/190/UE)

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' April 2014 li tistabbilixxi t-tqassim annwali, skont l-Istat Membru, tar-riżorsi globali għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni fil-qafas tal-Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi u l-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea, it-tqassim annwali, skont l-Istat Membru, tar-riżorsi mill-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, flimkien mal-lista ta' reġjuni eliġibbli u l-ammonti li għandhom jiġu ttrasferiti mill-allokazzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni u tal-Fondi Strutturali ta' kull Stat Membru għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u għall-għajnuna maħsuba għall-persuni l-aktar fil-bżonn, għall-perjodu 2014-2020 (notifikata bid-dokument C(2014) 2082)

13

 

 

(2014/191/UE)

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' April 2014 dwar l-esklużjoni mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ta' ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri skont it-Taqsima tal-Garanziji tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikata bid-dokument C(2014) 2008)

43

 

 

(2014/192/UE)

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta' Frar2014 dwar l-organizzazzjoni ta' miżuri ta' tħejjijagħall-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu għall-iżvilupp u l-produzzjonital-istatistika mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2014/6)

72

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

 

(2014/193/UE)

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' April 2014 dwar it-tnaqqis tal-preżenza tal-kadmju fl-oġġetti tal-ikel ( 1 )

80

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/707/UE tal-4 ta' Diċembru 2013 li tikkonferma l-aċċettazzjoni ta' impenn offrut b'rabta mal-proċedimenti ta' antidumping u antisussidji li jikkonċernaw l-importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għall-perjodu ta' applikazzjoni ta' miżuri definittivi ( ĠU L 325, 5.12.2013 )

82

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top