Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:059:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 059, 28 ta' Frar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2014.059.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 59

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
28 ta' Frar 2014


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 189/2014/UE tal-20 ta’ Frar 2014 li tawtorizza lil Franza tapplika rata mnaqqsa ta’ ċerti taxxi indiretti fuq ir-rum “tradizzjonali” prodott fil-Gwadelup, fil-Gujana Franċiża, fil-Martinique u fir-Réunion u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/659/KE

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2014/107/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2014 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ażerbajġan dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 190/2014 tal-24 ta’ Frar 2014 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 461/2013 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċertu polietilentereftalat (PET) li joriġina mill-Indja wara reviżjoni ta’ skadenza skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 597/2009

5

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 191/2014 tal-24 ta’ Frar 2014 li jimponi dazju ta' antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ ċerti dijossidi tal-manganiż li joriġinaw mir-Repubblika tal-Afrika t'Isfel wara rieżami minħabba skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009

7

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 192/2014 tas-27 ta’ Frar 2014 li japprova s-sustanza attiva 1,4-dimetilnaftalina, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

20

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 193/2014 tas-27 ta’ Frar 2014 li japprova s-sustanza attiva amisulbrom, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

25

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 194/2014 tas-27 ta’ Frar 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

30

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/37/UE tas-27 ta’ Frar 2014 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/671/KEE dwar l-użu obbligatorju taċ-ċintorini tas-sikurezza u s-sistemi tat-trażżin għat-tfal fil-vetturi

32

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/108/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2014 li taħtar membru tal-Qorti tal-Awdituri

34

 

 

2014/109/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Frar 2014 li tħassar id-Deċiżjoni 2000/745/KE li taċċetta impenji offruti f’rabta mal-proċedimenti tal-antidumping u kontra s-sussidji fir-rigward ta’ importazzjonijiet ta’ ċerti polietilentereftalat (PET) li joriġina, inter alia, mill-Indja

35

 

 

2014/110/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Frar 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2007/479/KE dwar il-kompatibbiltà mal-liġi tal-Unjoni tal-miżuri meħuda mill-Belġju skont l-Artikolu 3a(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni

39

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/830/UE tas-7 ta’ Diċembru 2012 dwar kontribuzzjoni finanzjarja addizzjonali għall-programmi tal-Istati Membri għall-kontroll, l-ispezzjoni u s-sorveljanza tas-sajd għall-2012 ( ĠU L 356, 22.12.2012 )

43

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top