EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:044:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 044, 14 ta' Frar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2014.044.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 44

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
14 ta' Frar 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 139/2014 tat-12 ta’ Frar 2014 li jistabbilixxi rekwiżiti u proċeduri amministrattivi b’rabta mal-ajrudromi skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 140/2014 tat-13 ta’ Frar 2014 li japprova s-sustanza attiva spinetoram, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummisjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

35

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 141/2014 tat-13 ta’ Frar 2014 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ approvazzjoni tas-sustanza attiva żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol ( 1 )

40

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2014 tat-13 ta’ Frar 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

43

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/22/UE tat-13 ta’ Frar 2014 li temenda l-Anness IV tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE fir-rigward tal-anemija infettiva tas-salamun (ISA) ( 1 )

45

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/79/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2014 li taħtar tliet membri Daniżi u ħames membri supplenti Daniżi fil-Kumitat tar-Reġjuni

48

 

 

2014/80/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2014 li taħtar membru supplenti Spanjol fil-Kumitat tar-Reġjuni

49

 

 

2014/81/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2014 li taħtar membru supplenti Ġermaniż fil-Kumitat tar-Reġjuni

50

 

 

2014/82/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2014 li taħtar membru supplenti Litwan fil-Kumitat tar-Reġjuni

51

 

 

2014/83/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2014 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/1014/UE li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta’ Jannar 2010 sal-25 ta’ Jannar 2015

52

 

 

2014/84/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Frar 2014 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/426/UE dwar miżuri għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni fl-Unjoni tal-virus tad-deni Afrikan tal-ħnieżer minn ċerti pajjiżi terzi jew partijiet tat-territorju ta’ pajjiżi terzi li fihom il-preżenza ta’ dik il-marda hija konfermata u li tħassar id-Deċiżjoni 2011/78/UE (notifikata bid-dokument C(2014) 715)  ( 1 )

53

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku ( ĠU L 174, 1.7.2011 )

55

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top