EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:355:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 355, 31 ta' Diċembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.355.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 355

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
31 ta' Diċembru 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1421/2013 tat-30 ta’ Ottubru 2013 li jemenda l-Anness I, II u IV tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1422/2013 tat-18 ta' Diċembru 2013 li jippubblika, għall-2014, in-nomenklatura ta’ prodotti agrikoli għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni introdotti bir-Regolament (KEE) Nru 3846/87

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1423/2013 tal-20 ta’ Diċembru 2013 li jistipula l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tad-divulgazzjoni ta’ rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

60

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/809/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fid-Disa’ Konferenza Ministerjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ dwar is-sigurtà alimentari, il-ġestjoni ta’ Kwoti tar-Rata Tariffarja u l-Mekkaniżmu ta’ Monitoraġġ

89

 

 

2013/810/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2013 li taħtar tliet membri Belġjani fil-Kumitat tar-Reġjuni

90

 

 

2013/811/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li tiddetermina għas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill l-awtorità bis-setgħa ta' ħatra u l-awtorità bis-setgħa ta' konklużjoni tal-kuntratti ta' reklutaġġ u li tħassar id-Deċiżjoni 2011/444/UE

91

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-ġugarelli ( ĠU L 170, 30.6.2009 )

92

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 ( ĠU L 343, 22.12.2009 )

93

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Din il-harga taghlaq is-serje L ghall-2013.

Top