EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:335:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 335, 14 ta' Diċembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.335.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 335

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
14 ta' Diċembru 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1331/2013 tal-10 ta’ Diċembru 2013 li jaġġusta, mill-1 ta’ Lulju 2012, ir-rata tal-kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1332/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1333/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1709/2003, (KE) Nru 1345/2005, (KE) Nru 972/2006, (KE) Nru 341/2007, (KE) Nru 1454/2007, (KE) Nru 826/2008, (KE) Nru 1296/2008, (KE) Nru 1130/2009, (UE) Nru 1272/2009 u (UE) Nru 479/2010 fir-rigward tal-obbligi ta’ notifika fi ħdan l-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli

8

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1334/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2008 fir-rigward ta’ isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni u fir-rigward tad-doża rakkomandata ta’ preparazzjoni ta’ Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) u Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

12

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1335/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 29/2012 dwar l-istandards ta’ marketing għaż-żejt taż-żebbuġa

14

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1336/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jemenda d-Direttivi 2004/17/KE, 2004/18/KE u 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti tal-applikazzjonijiet għall-proċeduri tal-għoti ta’ kuntratti ( 1 )

17

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1337/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jistipula r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-indikazzjoni tal-pajjiż ta’ oriġini jew tal-post ta’ provenjanza għal laħam frisk, imkessaħ jew iffirżat tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur

19

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1338/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jemenda għall-208 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk tal-Al-Qaida

23

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1339/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

25

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1340/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi d-dazji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Diċembru 2013

27

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1341/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jiddetermina safejn jistgħu jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqa f’Novembru 2013 għal ċerti prodotti tal-ħalib fil-kuntest ta’ ċerti kwoti tariffarji miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 2535/2001

30

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/756/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kumitat dwar l-Akkwist Pubbliku mill-Gvern fir-rigward tad-deċiżjonijiet li jimplimentaw ċerti dispożizzjonijiet tal-Protokoll li Jemenda l-Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku mill-Gvern

32

 

 

2013/757/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta’ Diċembru 2013 li taħtar membru Ġermaniż u membru supplenti Ġermaniż fil-Kumitat tar-Reġjuni

45

 

 

2013/758/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Diċembru 2013 li tistabilixxi li ma ttieħdet ebda azzjoni effettiva mill-Polonja b'reazzjoni għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-21 ta' Ġunju 2013

46

 

 

2013/759/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2013 dwar miżuri ta’ tranżizzjoni tal-ġestjoni tal-FEŻ mill-1 ta’ Jannar 2014 sad-dħul fis-seħħ tal-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp

48

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/760/PESK tat-13 ta' Diċembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja

50

 

 

2013/761/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2013 fir-rigward tan-notifika mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq ta’ pjan nazzjonali tranżitorju msemmi fl-Artikolu 32 tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (notifikata bid-dokument C(2013) 8815)

52

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top