EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:332:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 332, 11 ta' Diċembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.332.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 332

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
11 ta' Diċembru 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1279/2013 tad-9 ta’ Diċembru 2013 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (DPO)]

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1280/2013 tad-9 ta’ Diċembru 2013 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-Reġistru tad-Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti [Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (IĠP)]

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1281/2013 tal-10 ta’ Diċembru 2013 li jistipula r-regoli għall-ġestjoni u d-distribuzzjoni tal-kwoti tat-tessuti stabbiliti għas-sena 2014 skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94

5

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1282/2013 tal-10 ta’ Diċembru 2013 li jikkoreġi l-verżjoni tal-lingwa Pollakka tar-Regolament (KE) Nru 2508/2000 li jippreskrivi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 rigward il-programmi ta' ħidma fis-settur tas-sajd

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1283/2013 tal-10 ta’ Diċembru 2013 li jikkoreġi l-verżjoni Franċiża tar-Regolament (KE) Nru 865/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

14

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1284/2013 tal-10 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

15

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/728/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta’ Diċembru 2013 Li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Konferenza Ministerjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fir-rigward tal-estensjoni tal-moratorju fuq dazji doganali fuq trażmissjonijiet elettroniċi u l-moratorju fuq ilmenti mhux marbuta ma’ vjolazzjoni u lmenti dwar sitwazzjonijiet

17

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/729/PESK tad-9 ta’ Diċembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2013/34/PESK dwar missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-Forzi Armati ta’ Mali (EUTM Mali)

18

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/730/PESK tad-9 ta' Diċembru 2013 b'appoġġ għall-attivitajiet ta' SEESAC ta' diżarm u ta' kontroll ta' armi fix-Xlokk tal-Ewropa fil-qafas tal-Istrateġija tal-UE għall-Ġlieda kontra l-Akkumulazzjoni u t-Traffikar Illeċiti ta’ SALW u l-Munizzjon tagħhom

19

 

 

2013/731/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Diċembru 2013 dwar in-notifika mill-Irlanda ta’ pjan nazzjonali tranżitorju msemmi fl-Artikolu 32 tad-Direttiva 2010/75/UE dwar l-emissjonijiet industrijali (notifikata bid-dokument C(2013) 8638)

31

 

 

2013/732/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-konklużjonijiet tal-aqwa tekniki disponibbli (BAT), skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali. għall-produzzjoni tal-chlor-alkali (notifikata bid-dokument C(2013) 8589)  ( 1 )

34

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2013/733/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2013 tal-Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura tat-28 ta’ Novembru 2013 dwar l-emenda tal-Anness 10 għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ tal-prodotti agrikoli

49

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top