Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:316:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 316, 27 ta' Novembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.316.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 316

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
27 ta' Novembru 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1203/2013 tas-26 ta’ Novembru 2013 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1204/2013 tal-25 ta’ Novembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward tal-annotazzjoni tar- Repubblika tal-Maldova fil-listi tal-pajjiżi terzi li minnhom ċertu laħam, prodotti tal-laħam, bajd u prodotti tal-bajd jistgħu jiġu introdotti fl-Unjoni ( 1 )

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1205/2013 tas-26 ta’ Novembru 2013 li jimponi dazju antidumping proviżorju fuq l-importazzjonijiet ta' ħġieġ solari li joriġina mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

8

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1206/2013 tas-26 ta’ Novembru 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

29

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/676/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2013 li tawtorizza lir-Rumanija biex tkompli tapplika miżura speċjali ta' deroga mill-Artikolu 193 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

31

 

 

2013/677/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2013 li tawtorizza lil-Lussemburgu jintroduċi miżura speċjali li tidderoga mill-Artikolu 285 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

33

 

 

2013/678/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2013 li tawtorizza lir-Repubblika Taljana sabiex tkompli tapplika miżura speċjali ta’ deroga mill-Artikolu 285 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

35

 

 

2013/679/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2007/441/KE li tawtorizza lir-Repubblika Taljana biex tapplika miżuri ta’ deroga mill-Artikoli 26(1)(a) u 168 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

37

 

 

2013/680/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2013 li tawtorizza lir-Renju tad-Danimarka u r-Renju tal-Isvezja biex jestendu l-applikazzjoni ta’ miżura speċjali li tidderoga mill-Artikoli 168, 169, 170 u 171 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

39

 

 

2013/681/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2007/884/KE li tawtorizza lir-Renju Unit ikompli japplika miżura ta’ deroga mill-Artikoli 26(1)(a), 168 u 169 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

41

 

 

2013/682/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2013 li taħtar membru wieħed tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

43

 

 

2013/683/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2013 li taħtar membru Franċiż fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

44

 

 

2013/684/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2013 li taħtar membru supplenti Awstrijak fil-Kumitat tar-Reġjuni

45

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/685/PESK tas-26 ta’ Novembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

46

 

 

2013/686/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Novembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2009/861/KE dwar miżuri tranżitorji skont ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ipproċessar ta’ ħalib nej mhux konformi f’ċerti stabbilimenti tal-ipproċessar tal-ħalib fil-Bulgarija (notifikata bid-dokument C(2013) 8031)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top