Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:220:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 220, 17 ta' Awwissu 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.220.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 220

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
17 ta' Awwissu 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2013/434/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2013 li tawtorizza lil ċerti Stati Membri jirratifikaw, jew jaċċedu għall-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għad-Danni Nukleari tal-21 ta' Mejju 1963, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, u biex jagħmlu dikjarazzjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli interni rilevanti tal-liġi tal-Unjoni

1

 

 

Protokoll biex tiġi emendata l-Konvenzjoni ta’ Vjenna tal-1963 dwar ir-Responsabbiltà Ċivili għad-Danni Nukleari

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 785/2013 tal-14 ta’ Awwissu 2013 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Miel de La Alcarria (DPO)]

12

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 786/2013 tas-16 ta’ Awwissu 2013 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti permessi għall-jessotossini f’molluski bivalvi ħajjin ( 1 )

14

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 787/2013 tas-16 ta’ Awwissu 2013 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) bħala addittiv tal-għalf għad-dundjani għas-simna u dundjani mkabbra għat-tgħammir (detentur tal-awtorizzazzjoni Kemin Europa N.V.) ( 1 )

15

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 788/2013 tas-16 ta’ Awwissu 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

18

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/435/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Mejju 2013 dwar l-għajnuna mill-Istat SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) implimentata minn Franza favur is-Société Nationale Corse Méditerranée u l-Compagnie Méridionale de Navigation (notifikata bid-dokument C(2013) 1926)  ( 1 )

20

 

 

2013/436/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Awwissu 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2007/777/KE fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ trattament ġdid biex jinattiva l-virus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer fi prodotti tal-laħam u l-kundizzjonijiet tal-importazzjoni mir-reġjun Russu ta’ Kaliningrad (notifikata bid-dokument C(2013) 4970)  ( 1 )

46

 

 

2013/437/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Awwissu 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2010/642/UE li tawtorizza metodu għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjal fil-Greċja u li tirrevoka d-Deċiżjoni 89/449/KEE li tawtorizza metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjal fil-Greċja (notifikata bid-dokument C(2013) 5302)

49

 

 

 

*

Avviż lill-qarrejja – Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 216/2013 tas-7 ta’ Marzu 2013 dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 

*

Nota lill-qarrejja – kif tirreferi għall-atti(Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top