EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:195:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 195, 18 ta' Lulju 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.195.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 195

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
18 ta' Lulju 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka, dwar il-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tas-sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 678/2013 tad-9 ta’ Lulju 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 dwar l-introduzzjoni tal-euro fil-Latvja

2

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 679/2013 tal-15 ta’ Lulju 2013 li jistabilixxi l-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2011 sat-30 ta’ Ġunju 2012 u l-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2012 għar-remunerazzjonijiet tal-uffiċjali, l-aġenti temporanji u l-aġenti kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea li jkunu assenjati f’pajjiżi terzi

3

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 680/2013 tal-15 ta’ Lulju 2013 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1259/2012 dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd skont il-Protokoll li jistipula l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja għal perijodu ta’ sentejn

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 681/2013 tas-17 ta’ Lulju 2013 li jemenda l-Parti III tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli ( 1 )

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 682/2013 tas-17 ta’ Lulju 2013 li jemenda għall-196 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk ta’ Al Qaida

18

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 683/2013 tas-17 ta’ Lulju 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

20

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 684/2013 tas-17 ta’ Lulju 2013 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni ta' tewm fis-subperjodu tal-1 ta' Settembru 2013 sat-30 ta’ Novembru 2013

22

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/387/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2013 dwar l-adozzjoni tal-euro fil-Latvja fl-1 ta’ Jannar 2014

24

 

 

2013/388/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2013 dwar miżuri temporanji fir-rigward tal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta’ Ċipru (BĊE/2013/22)

27

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 335/2013 tat-12 ta’ April 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) ( ĠU L 105, 13.4.2013 )

30

 

 

 

*

Avviż lill-qarrejja – Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 216/2013 tas-7 ta’ Marzu 2013 dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top