Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:173:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 173, 26 ta' Ġunju 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.173.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 173

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
26 ta' Ġunju 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim fl-għamla ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 fir-rigward tal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija matul l-adeżjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 611/2013 tal-24 ta’ Ġunju 2013 dwar il-miżuri applikabbli għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta personali skont id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 612/2013 tal-25 ta’ Ġunju 2013 dwar l-operazzjoni tar-reġistru ta’ operaturi ekonomiċi u mħażen tat-taxxa, statistika relatata u rappurtar skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 389/2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 613/2013 tal-25 ta’ Ġunju 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1451/2007 dwar sustanzi attivi addizzjonali ta’ prodotti bijoċidali li jridu jiġu eżaminati skont il-programm ta’ analiżi

34

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 614/2013 tal-25 ta’ Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

38

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/313/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2013 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/77/UE dwar l-għoti ta’ assistenza finanzjarja tal-Unjoni lill-Irlanda

40

 

 

2013/314/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ġunju 2013 li tirrevoka d-Deċiżjoni 2010/286/UE dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv fl-Italja

41

 

 

2013/315/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2013 li tirrevoka d-Deċiżjoni 2004/918/KE dwar l-eżistenza ta’ defiċit eċċessiv fl-Ungerija

43

 

 

2013/316/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2013 li tħassar id-Deċiżjoni 2009/588/KE dwar l-eżistenza ta’ defiċit eċċessiv fil-Litwanja

46

 

 

2013/317/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2013 li tħassar id-Deċiżjoni 2009/591/KE dwar l-eżistenza ta’ żbilanċ eċċessiv fil-Latvja

48

 

 

2013/318/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2013 li tħassar id-Deċiżjoni 2009/590/KE dwar l-eżistenza ta’ żbilanċ eċċessiv fir-Rumanija

50

 

 

2013/319/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta’ Ġunju 2013 dwar l-eżistenza ta' defiċit eċċessiv f'Malta

52

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/320/PESK tal-24 ta’ Ġunju 2013 b'appoġġ għas-sigurtà fiżika u l-attivitajiet relatati mal-ġestjoni tal-ħażniet biex jitnaqqas ir-riskju tal-kummerċ illeċitu fl-armi ħfief u ta' kalibru żgħir (SALW) u l-munizzjon tagħhom fil-Libja u r-reġjun tagħha

54

 

 

REGOLI TA' PROĊEDURA

 

*

Emenda għar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-ġustizzja

65

 

*

Emenda għar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti ġenerali

66

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2013/321/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2013 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-UE tas-7 ta' Ġunju 2013 li tadotta protokoll dwar il-qafas finanzjarju multiannwali għall-perjodu 2014-2020 taħt il-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku min-naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra

67

 

 

2013/322/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2013 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-UE tas-7 ta' Ġunju 2013 dwar it-talba magħmula mir-Repubblika Federali tas-Somalja għall-istatus ta' osservatur fir-rigward ta', u l-adeżjoni sussegwenti għall-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra

70

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/830/UE tas-7 ta’ Diċembru 2012 dwar kontribuzzjoni finanzjarja addizzjonali għall-programmi tal-Istati Membri għall-kontroll, l-ispezzjoni u s-sorveljanza tas-sajd għall-2012 ( ĠU L 356, 22.12.2012 )

71

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top