EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:118:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 118, 30 ta' April 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.118.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 118

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
30 ta' April 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2013/206/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ April 2013 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f’isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar emenda għall-Anness XXI (Statistika) tal-Ftehim ŻEE

1

 

 

2013/207/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ April 2013 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f’isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar l-emenda tal-Protokoll 31 tal-Ftehim ŻEE, dwar kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi li ma jagħmlux parti mill-erba’ libertajiet

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 392/2013 tad-29 ta’ April 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 889/2008 rigward is-sistema ta’ kontroll għall-produzzjoni organika

5

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 393/2013 tad-29 ta’ April 2013 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1120/2009 u (KE) Nru 1122/2009 fir-rigward tal-kriterji ta’ eliġibbiltà u tal-obbligi ta’ notifika dwar varjetajiet ta’ qanneb għall-implimentazzjoni tal-iskemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa

15

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 394/2013 tad-29 ta’ April 2013 li jemenda l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali, fir-rigward tas-sustanza monepantel ( 1 )

17

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 395/2013 tad-29 ta’ April 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

19

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/208/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ April 2013 dwar il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

21

 

 

2013/209/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ April 2013 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti tal-Istati Membri li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2012 (notifikata bid-dokument C(2013) 2444)

23

 

 

2013/210/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ April 2013 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) għas-sena finanzjarja 2012 (notifikata bid-dokument C(2013) 2454)

30

 

 

2013/211/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta’ April 2013 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-riproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2013/10)

37

 

 

LINJI GWIDA

 

 

2013/212/UE

 

*

Linja gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta’ April 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2003/5 dwar l-infurzar ta’ miżuri kontra r-riproduzzjoni tal-karti tal-flus tal-euro irregolari u dwar il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2013/11)

43

 

 

III   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

*

Rakkomandazzjoni Nru 93/13/COL tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA tal-21 ta’ Frar 2013 dwar pjan ta' kontroll ikkoordinat bil-ħsieb li jistabbilixxi l-prevalenza tal-prattiki frawdolenti fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċertu ikel

44

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top