EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:095:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, R 095, 05 ta' April 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.095.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 95

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
5 ta' April 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 311/2013 tat-3 ta’ April 2013 li jestendi d-dazju anti-dumping definittiv impost mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 467/2010 fuq importazzjonijiet tas-silikon li joriġina fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għal importazzjonijiet tas-silikon konsenjat mit-Tajwan, kemm jekk dikjarat li jorigina fit-Tajwan kif ukoll jekk le

1

 

*

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 312/2013 tal-31 ta’ Jannar 2013 li jikkoreġi t-test Ungeriż tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 244/2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija billi jistabbilixxi qafas ta’ metodoloġija komparattiva għall-kalkolu tal-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini ( 1 )

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 313/2013 tal-4 ta’ April 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' Rapporti Finanzjarji Konsolidati, Arranġamenti Konġunti u Divulgazzjoni ta' Interess f'Entitajiet Oħrajn: Gwida għat-Tranżizzjoni (Emendi għall-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 10, 11, u 12) ( 1 )

9

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 314/2013 tal-4 ta’ April 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

17

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/167/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ April 2013 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2004/211/KE fir-rigward tal-entrata tal-Messiku fil-lista ta’ pajjiżi terzi u ta’ partijiet mit-territorju tagħhom li minnhom hija awtorizzata l-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ equidae ħajjin kif ukoll ta’ semen, ova u embrijoni tal-ispeċi ekwina (notifikata bid-dokument C(2013) 1794)  ( 1 )

19

 

 

2013/168/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-20 ta’ Marzu 2013 li tħassar id-Deċiżjonijiet BĊE/2011/4 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Irlandiż, BĊE/2011/10 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Portugiż, BĊE/2012/32 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika u BĊE/2012/34 dwar bidliet temporanji fir-regoli li jirrigwardaw l-eliġibbiltà ta’ kollateral denominat f’munita barranija (BĊE/2013/5)

21

 

 

2013/169/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-20 ta’ Marzu 2013 dwar ir-regoli fuq l-użu bħala kollateral ta’ bonds tal-bank skoperti għall-użu proprju ggarantiti mill-gvern għal operazzjonijiet tal-politka monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2013/6)

22

 

 

LINJI GWIDA

 

 

2013/170/UE

 

*

Linja gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-20 ta’ Marzu 2013 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 (BĊE/2013/4)

23

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top