Help Print this page 

Document L:2013:047:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 47, 20 ta' Frar 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.047.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 47

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
20 ta' Frar 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 139/2013 tas-7 ta’ Jannar 2013 li tistipula l-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni ta’ ċerti għasafar fl-Unjoni u l-kondizzjonijiet ta’ kwarantina tagħhom ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 140/2013 tat-18 ta’ Frar 2013 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Pa de Pagès Català (IĠP)]

18

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 141/2013 tad-19 ta’ Frar 2013 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, fir-rigward tal-istatistika bbażata fuq l-Istħarriġ Ewropew dwar is-Saħħa permezz ta’ Intervisti (EHIS) ( 1 )

20

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2013 tad-19 ta’ Frar 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2535/2001 fir-rigward tad-dejta marbuta mal-entità li toħroġ iċ-ċertifikati fi New Zealand għall-esportazzjoni tal-prodotti tal-ħalib

49

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 143/2013 tad-19 ta’ Frar 2013 li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 fir-rigward tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet ta’ CO2 minn vetturi ppreżentati għall-approvazzjoni tat-tip f’diversi stadji ( 1 )

51

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 144/2013 tad-19 ta’ Frar 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 606/2009 f’dak li għandu x’jaqsam ma’ ċerti prattiki enoloġiċi u r-restrizzjonijiet fuqhom, kif ukoll ir-Regolament (KE) Nru 436/2009 f’dak li għandu x’jaqsam mar-reġistrazzjoni ta’ dawn il-prattiki fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr tal-prodotti tal-vinji tal-inbid u f’dak li għandu x’jaqsam mar-reġistri li għandhom jinżammu fis-settur tal-vinji tal-inbid

56

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 145/2013 tad-19 ta’ Frar 2013 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 314/2004 dwar ċertu miżuri restrittivi fir-rigward taż-Żimbabwe

63

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 146/2013 tad-19 ta’ Frar 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

68

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/90/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Frar 2013 li tapprova l-pjan għall-eradikazzjoni tad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-ħanżir salvaġġ u t-tilqim ta’ emerġenza ta’ dawn il-ħnieżer f’ċerti żoni fil-Latvja (notifikata bid-dokument numru C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Frar 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2008/855/KE dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-Latvja (notifikata bid-dokument numru C(2013) 722)  ( 1 )

72

 

 

2013/92/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Frar 2013 dwar is-superviżjoni, il-kontrolli tas-saħħa tal-pjanti u l-miżuri li għandhom jittieħdu rigward il-materjal għall-ippakkjar tal-injam li bħalissa jintuża fit-trasport ta’ prodotti speċifikati li joriġinaw fiċ-Ċina (notifikata bid-dokument numru C(2013) 789)

74

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top