Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:337:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 337, 11 ta' Diċembru 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.337.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 337

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
11 ta' Diċembru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2012/763/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Diċembru 2012 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Popolari taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 fir-rigward tal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija matul l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1169/2012 tal-10 ta' Diċembru 2012 li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 542/2012

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1170/2012 tat-3 ta’ Diċembru 2012 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

6

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1171/2012 tat-3 ta’ Diċembru 2012 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

9

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1172/2012 tat-3 ta’ Diċembru 2012 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

11

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1173/2012 tal-4 ta’ Diċembru 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Queso Camerano (DPO)]

13

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1174/2012 tal-5 ta' Diċembru 2012 li japprova emenda minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mdaħħla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Abbacchio Romano (IĠP)]

15

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1175/2012 tas-7 ta’ Diċembru 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Sale Marino di Trapani (IĠP)]

20

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1176/2012 tas-7 ta’ Diċembru 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (IĠP)]

22

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1177/2012 tas-7 ta’ Diċembru 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Scottish Wild Salmon (IĠP)]

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2012 tas-7 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju (saithe) fiż-żoni IIIa u IV; fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u s-Subdiviżjonijiet 22-32 minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

29

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1179/2012 tal-10 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi kriterji li jiddeterminaw meta l-ħġieġ mormi ma jibqax jitqies bħala skart skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

31

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1180/2012 tal-10 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju

37

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1181/2012 tal-10 ta’ Diċembru 2012 li jawtorizza żieda tal-limiti għall-arrikkiment tal-inbid prodott mill-għeneb maħsud fl-2012 f’ċerti reġjuni tat-tkabbir tad-dwieli

44

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1182/2012 tal-10 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

46

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/764/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Diċembru 2012 dwar it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f’uħud mid-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen relatati mal-istabbiliment ta’ Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja

48

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/765/PESK tal-10 ta' Diċembru 2012 li taġġorna l-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tħassar id-Deċiżjoni 2012/333/PESK

50

 

 

2012/766/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Diċembru 2012 li temenda l-Parti A tal-Anness XI mad-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE fir-rigward tal-lista tal-laboratorji nazzjonali awtorizzati biex jimmaniġġjaw il-vajrus ħaj tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8900)  ( 1 )

53

 

 

2012/767/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Diċembru 2012 li tinnomina laboratorju ta’ referenza tal-UE għall-marda tal-ilsien u d-dwiefer u li tħassar id-Deċiżjoni 2006/393/KE (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8901)  ( 1 )

54

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top