Help Print this page 

Document L:2012:332:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 332, 4 ta' Diċembru 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.332.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 332

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
4 ta' Diċembru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1139/2012 tat-3 ta’ Diċembru 2012 li jimplimenta l-Artikolu 11(1) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 753/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1140/2012 tat-28 ta’ Novembru 2012 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Coppia Ferrarese (IĠP)]

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1141/2012 tat-30 ta’ Novembru 2012 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju (saithe) fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

10

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1142/2012 tat-3 ta’ Diċembru 2012 li jemenda għall-182 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk ta’ Al-Qaida

12

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1143/2012 tat-3 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

16

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/45/UE tat-3 ta’ Diċembru 2012 li tadatta għat-tieni darba l-Annessi tad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi għall-progress xjentifiku u tekniku ( 1 )

18

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/743/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà Atalanta/3/2012 tas-27 ta’ Novembru 2012 dwar il-ħatra tal-Kmandant tal-Forza tal-UE għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta' kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta' piraterija u ta' serq bl-użu tal-armi 'l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta)

20

 

 

2012/744/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill meħuda bi qbil komuni mal-President tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2012 li taħtar Membru ġdid tal-Kummissjoni Ewropea

21

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill 2012/745/PESK tat-3 ta’ Diċembru 2012 li timplimenta d-Deċiżjoni 2011/486/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan

22

 

 

2012/746/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru 2012 dwar l-importazzjoni ta’ oġġetti bla dazju maħsuba li jitqassmu jew li jkunu disponibbli bla ħlas għall-vittmi tat-terremoti li seħħew fl-Italja f’Mejju 2012 (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8687)

29

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012 tat-23 ta' Marzu 2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 ( ĠU L 88, 24.3.2012 )

31

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top