Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:307:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 307, 7 ta' Novembru 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.307.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 307

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
7 ta' Novembru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (EU) Nru 1014/2012 tas-6 ta' Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi fir-rigward tal-Bjelorussja

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1015/2012 tas-6 ta’ Novembru 2012 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 542/2012 li jimplementa l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1016/2012 tas-6 ta’ Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

5

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1017/2012 tas-6 ta' Novembru 2012 li jimplimenta l-Artikolu 8a(1) tar-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi fir-rigward tal-Bjelorussja

7

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1018/2012 tal-5 ta’ Novembru 2012 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 232/2009, (KE) Nru 188/2007, (KE) Nru 186/2007, (KE) Nru 209/2008, (KE) Nru 1447/2006, (KE) Nru 316/2003, (KE) Nru 1811/2005, (KE) Nru 1288/2004, (KE) Nru 2148/2004, (KE) Nru 1137/2007, (KE) Nru 1293/2008, (KE) Nru 226/2007, (KE) Nru 1444/2006, (KE) Nru 1876/2006, (KE) Nru 1847/2003, (KE) Nru 2036/2005, (KE) Nru 492/2006, (KE) Nru 1200/2005, u (KE) Nru 1520/2007 rigward il-kontenut massimu ta’ ċerti mikro-organiżmi fl-għalf komplut ( 1 )

56

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1019/2012 tas-6 ta’ Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1096/2009 fir-rigward tal-kontenut minimu ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi prodott minn Aspergillus niger (CBS 109.713) bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ tas-simna u għall-papri (detentur tal-awtorizzazzjoni BASF SE) ( 1 )

60

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1020/2012 tas-6 ta’ Novembru 2012 li jadotta l-pjan li jalloka riżorsi lill-Istati Membri li għandhom jitħallsu mis-sena baġitarja 2013 għall-provvista tal-ikel mill-ħażniet tal-intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fl-Unjoni Ewropea u li jidderoga minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 807/2010

62

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1021/2012 tas-6 ta’ Novembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi prodotta minn Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) bħala addittiv għall-għalf għal speċi tat-tjur minuri minbarra l-papri (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

68

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1022/2012 tas-6 ta’ Novembru 2012 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 700/2012 dwar it-tnaqqis ta’ kwoti tas-sajd disponibbli għal ċerti stokkijiet fl-2012 minħabba sajd żejjed fis-snin ta’ qabel

70

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1023/2012 tas-6 ta’ Novembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

72

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/680/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/015 FR/Peugeot minn Franza)

74

 

 

2012/681/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f’konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (l-applikazzjoni EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41 mill-Pajjiżi l-Baxxi)

75

 

 

2012/682/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2011/015/SE/AstraZeneca mill-Isvezja)

76

 

 

2012/683/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (l-applikazzjoni EGF/2011/019 ES/Galicia Textiles imressqa minn Spanja)

77

 

 

2012/684/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (l-applikazzjoni EGF/2011/021 NL/Zalco mill-Pajjiżi l-Baxxi)

78

 

 

2012/685/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2012/001 IE/Talk Talk mill-Irlanda)

79

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/686/PESK tas-6 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2012/333/PESK li taġġorna l-lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu

80

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/687/PESK tas-6 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

82

 

 

2012/688/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Novembru 2012 dwar l-armonizzazzjoni tal-meded ta’ frekwenzi 1 920 –1 980  MHz u 2 110 –2 170  MHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi fl-Unjoni (notifikata bid-dokument numru C(2012) 7697)  ( 1 )

84

 

 

LINJI GWIDA

 

 

2012/689/UE

 

*

Linja gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-26 ta’ Settembru 2012 dwar il-qafas ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-Bażi ta’ Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli (BĊE/2012/21)

89

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top