Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 274, 9 ta' Ottubru 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.274.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 274

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
9 ta' Ottubru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 918/2012 tal-5 ta’ Lulju 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu fir-rigward tad-definizzjonijiet, il-kalkolu ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti, swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu sovrani koperti, livelli limitu ta’ notifika, livelli limitu ta’ likwidità għas-sospensjoni tar-restrizzjonijiet, waqgħat sinifikanti fil-valur tal-istrumenti finanzjarji u avvenimenti avversi ( 1 )

1

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 919/2012 tal-5 ta’ Lulju 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-metodu tal-kalkolu tal-waqgħa fil-valur għal ishma likwidi u strumenti finanzjarji oħra ( 1 )

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 920/2012 tal-4 ta’ Ottubru 2012 li jipprojbixxi l-attivitajiet tas-sajd għal bastimenti li jistadu bil-konz li jtajru l-bandiera ta’ Ċipru jew huma reġistrati fih, li jkunu qed jistadu għat-tonn fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45° W, u fil-Baħar Mediterran

18

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 921/2012 tat-8 ta’ Ottubru 2012 li jemenda għall-179 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-network ta’ Al-Qaida

20

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 922/2012 tat-8 ta’ Ottubru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

22

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2012/24/UE tat-8 ta’ Ottubru 2012 li temenda, għall-għan tal-adattament tad-dispożizzjonijiet tekniċi tagħha, id-Direttiva tal-Kunsill 86/297/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardjaw il-konnesjonijiet motorizzati ta’ tratturi u l-protezzjoni tagħhom ( 1 )

24

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/624/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tal-4 ta’ Ottubru 2012 li tawtorizza lill-Ungerija biex tapplika miżura speċjali li tidderoga mill-Artikolu 193 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

26

 

 

2012/625/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-4 ta’ Ottubru 2012 taħtar membru Ċiprijott tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

28

 

 

2012/626/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-4 ta’ Ottubru 2012 li taħtar sitt membri Rumeni u ħames membri supplenti Rumeni fil-Kumitat tar-Reġjuni

29

 

 

2012/627/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-rikonoxximent tal-qafas legali u superviżorju tal-Awstralja bħala ekwivalenti għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu ( 1 )

30

 

 

2012/628/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-rikonoxximent tal-qafas legali u superviżorju tal-Istati Uniti bħala ekwivalenti għar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu ( 1 )

32

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top