EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:165:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 165, 26 ta' Ġunju 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.165.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 165

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
26 ta' Ġunju 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 540/2012 tal-21 ta’ Ġunju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 954/2006 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti pajpijiet u tubi mingħajr saldaturi, tal-ħadid jew tal-azzar, li joriġinaw fil-Kroazja, ir-Rumanija, ir-Russja u l-Ukraina

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 541/2012 tal-21 ta’ Ġunju 2012 li jtemm ir-reviżjoni interim tal-miżuri antidumping għall-importazzjonijiet tal-furfuraldeid li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u li jirrevoka dawk il-miżuri

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 542/2012 tal-25 ta’ Ġunju 2012 li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1375/2011

12

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 543/2012 tal-25 ta’ Ġunju 2012 li jimplimenta l-Artikolu 11(1) tar-Regolament (UE) Nru 753/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan

15

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2012/544/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li jimplimenta l-Artikolu 32(1) tar-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

20

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 545/2012 tal-25 ta’ Ġunju 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

23

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 546/2012 tal-25 ta’ Ġunju 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 206/2010 li jistabbilixxi listi ta’ pajjiżi terzi, territorji jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ ċerti annimali u laħam frisk u r-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni veterinarja ( 1 )

25

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 547/2012 tal-25 ta’ Ġunju 2012 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-pompi tal-ilma ( 1 )

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 548/2012 tal-25 ta’ Ġunju 2012 li jibda investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta' ċirkomvenzjoni tal-miżuri anti-dumping imposti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1458/2007 fuq l-importazzjoni ta' lighters tal-but, tal-gass u ż-żnied, li ma jistgħux jerġgħu jimtlew, li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina permezz ta' importazzjonijiet ta' lighters tal-but, tal-gass u ż-żnied, li ma jistgħux jerġgħu jimtlew, li huma konsenjati mill-Vjetnam, sew jekk iddikjarati li joriġinaw fil-Vjetnam u sew jekk le, u li jagħmel tali importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

37

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 549/2012 tal-25 ta’ Ġunju 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

41

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 550/2012 tal-25 ta’ Ġunju 2012 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/2012

43

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/322/PESK tal-20 ta’ Ġunju 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2011/782/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja

45

 

 

2012/323/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 2012 li tneħħi s-sospensjoni ta’ impenji mill-Fond ta' Koeżjoni għall-Ungerija

46

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/324/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2010/784/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea għat-Territorji Palestinjani (EUPOL COPPS)

48

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/325/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għas-Sudan u s-Sudan t’Isfel

49

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/326/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Ġeorġja

53

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/327/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għar-reġjun tan-Nofsinhar tal-Mediterran

56

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/328/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Asja Ċentrali

59

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/329/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Qarn tal-Afrika

62

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/330/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2011/426/PESK li taħtar ir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea fil-Bosnja u Ħerzegovina

66

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/331/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan

68

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/332/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/889/PESK dwar l-istabbiliment ta’ Missjoni tal-Unjoni Ewropea ta’ Assistenza fil-Fruntieri għall-Punt ta’ Qsim ta’ Rafah (EU BAM Rafah)

71

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/333/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li taġġorna l-lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tħassar id-Deċiżjoni 2011/872/PESK

72

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill 2012/334/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li timplimenta d-Deċiżjoni 2011/486/PESK dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan

75

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill 2012/335/PESK tal-25 ta’ Ġunju 2012 li timplimenta d-Deċiżjoni 2011/782/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja

80

 

 

2012/336/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ġunju 2012 dwar l-esklużjoni mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ta’ ċertu nefqa mġarrba mill-Istati Membri taħt it-Taqsima ta’ Garanzija tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), taħt il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u taħt il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikata bid-dokument numru C(2012) 3838)

83

 

 

2012/337/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ġunju 2012 li tagħti deroga mir-Regolament (UE) Nru 1337/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istatistika Ewropea dwar għelejjel permanenti fir-rigward tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża (notifikata bid-dokument numru C(2012) 4132)

94

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top