EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:134:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 134, 24 ta' Mejju 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.134.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 134

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
24 ta' Mejju 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2012/271/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ April 2012 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar l-emenda tal-Protokoll 31 tal-Ftehim taż-ŻEE dwar kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi li ma jagħmlux parti mill-erba’ libertajiet

1

 

 

2012/272/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta’ Mejju 2012 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra

3

 

 

2012/273/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta’ Mejju 2012 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Mongolja, min-naħa l-oħra

4

 

*

Informazzjoni dwar modifika tal-Appendiċi IV tal-Protokoll dwar it-tikkettar tal-inbid kif imsemmi fl-Artikolu 8(2) tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar il-kummerċ tal-inbid

5

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 434/2012 tas-16 ta’ Mejju 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Chelčicko — Lhenické ovoce (IĠP)]

6

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 435/2012 tas-16 ta’ Mejju 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (IĠP)]

8

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 436/2012 tat-23 ta’ Mejju 2012 li jemenda l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali, fil-każ tas-sustanza azametifos ( 1 )

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 437/2012 tat-23 ta’ Mejju 2012 li jniedi investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta' evażjoni ta' miżuri tal-anti-dumping imposti mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (KE) Nru 791/2011 fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti drappijiet b'malja miftuħa tal-fibri tal-ħġieġ li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina permezz ta' importazzjonijiet ta' ċerti drappijiet b'malja miftuħa tal-fibri tal-ħġieġ li jintbagħtu mit-Tajwan u t-Tajlandja, sew jekk ikunu ddikjarati li joriġinaw mit-Tajwan u t-Tajlandja u sew jekk le, u li jissoġġetta dawn l-importazzjonijiet għar-reġistrazzjoni.

12

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 438/2012 tat-23 ta’ Mejju 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

16

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 439/2012 tat-23 ta’ Mejju 2012 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/2012

18

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/274/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ April 2012 li tiddetermina t-tieni sett ta’ reġjuni għall-bidu tal-operazzjonijiet tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) (notifikata bid-dokument numru C(2012) 2505)

20

 

 

2012/275/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Mejju 2012 dwar l-inklużjoni tal-varjetajiet tal-vinji fl-Appendiċi IV tal-Protokoll dwar it-tikkettar tal-inbid kif jissemma fl-Artikolu 8(2) tal-Ftehim KE-USA dwar il-kummerċ fl-inbid

23

 

 

2012/276/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Mejju 2012 dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea lill-programmi nazzjonali ta’ 10 Stati Membri (il-Belġju, il-Bulgarija, id-Danimarka, l-Estonja, l-Italja, Ċipru, il-Latvja, ir-Rumanija, is-Slovenja u l-Finlandja) fl-2012 għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta fis-settur tas-sajd (notifikata bid-dokument numru C(2012) 3024)

27

 

 

2012/277/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Mejju 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2002/840/KE li tadotta l-lista ta’ faċilitajiet approvati f’pajjiżi terzi għat-tneħħija ta’ radjazzjoni minn fuq l-ikel (notifikata bid-dokument numru C(2012) 3179)  ( 1 )

29

 

 

2012/278/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Mejju 2012 li ttemm il-proċediment kontra s-sussidju li jikkonċerna l-importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-azzar li ma jissaddadx u l-partijiet tagħhom li joriġinaw mill-Indja

31

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top