Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:110:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 110, 24 ta' April 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.110.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 110

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
24 ta' April 2012


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2012/11/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' April 2012 li temenda d-Direttiva 2004/40/KE fuq il-ħtiġijiet minimi għas-saħħa u s-sigurtà fir-rigward tal-espożizzjoni ta’ ħaddiema għal riskji li jirriżultaw minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (it-18-il Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 349/2012 tas-16 ta’ April 2012 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet tal-aċidu tartariku li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina wara reviżjoni tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009

3

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 350/2012 tat-23 ta' April 2012 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 267/2012 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 351/2012 tat-23 ta' April 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-installazzjoni ta’ sistemi ta’ indikazzjoni ta’ ħruġ mill-karreġġata f’vetturi bil-mutur

18

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 352/2012 tat-23 ta’ April 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

31

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 353/2012 tat-23 ta’ April 2012 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/2012

33

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/205/PESK tat-23 ta' April 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

35

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/206/PESK tat-23 ta’ April 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2011/782/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja

36

 

 

2012/207/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Delega tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Frar 2012 li temenda l-Anness III għad-Deċiżjoni Nru 1080/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għal proġetti ’l barra mill-Unjoni u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 633/2009/KE, fir-rigward tas-Sirja

38

 

 

2012/208/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ April 2012 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/861/UE dwar deroga temporanja mir-regoli tal-oriġini stipulati fl-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 biex titqies is-sitwazzjoni speċjali li hemm fil-Kenja fir-rigward tal-flettijiet tat-tonn (notifikata bid-dokument numru C(2012) 2463)

39

 

 

2012/209/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ April 2012 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-kontroll u l-moviment li jinsabu fid-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE fir-rigward ta’ ċerti addittivi, skont l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE (notifikata bid-dokument numru C(2012) 2484)

41

 

 

2012/210/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ April 2012 dwar ir-rikonoxximent tal-iskema volontarja tal-kumpanija “Ensus” għall-produzzjoni tal-bijoetanol minn din il-kumpanija skont id-Direttiva tal-UE dwar l-enerġija rinnovabbli msejħa “Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production” biex tintwera l-konformità mal-kriterji ta’ sostenibbiltà mogħtija fid-Direttiva 2009/28/KE u fid-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

42

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/383/UE tat-28 ta’ Ġunju 2011 dwar l-istabbiliment ta’ kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil deterġenti tat-tindif b’użi multipli u deterġenti tat-tindif sanitarji ( ĠU L 169, 29.6.2011 )

44

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top