Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 106, 18 ta' April 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.106.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 106

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
18 ta' April 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 325/2012 tat-12 ta’ April 2012 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u jiġbor b’mod definittiv id-dazju proviżorju impost fuq l-importazzjonijiet tal-aċidu ossaliku li joriġina mill-Indja u mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 326/2012 tas-17 ta’ April 2012 dwar id-diviżjoni bejn il-“kunsinni” u l-“bejgħ dirett” ta’ kwoti nazzjonali tal-ħalib stabbiliti għall-2011/2012 fl-Anness IX għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007

11

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 327/2012 tas-17 ta’ April 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1291/2009 fir-rigward tal-livell limitu għad-daqs ekonomiku u l-għadd tal-azjendi li jippreżentaw il-kontijiet fis-Slovakkja

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 328/2012 tas-17 ta' April 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 62/2006 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema “applikazzjonijiet telematiċi għas-servizz tat-trasport tal-merkanzija” tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali ( 1 )

14

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 329/2012 tas-17 ta’ April 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

20

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/197/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ April 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2009/821/KE fir-rigward tal-listi ta’ postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera u l-unitajiet veterinarji fi Traces (notifikata bid-dokument numru C(2012) 2377)  ( 1 )

22

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2012/198/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2012 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Tuneżija tal-20 ta’ Frar 2012 li temenda l-Artikolu 15(7) tal-Protokoll 4 għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tat-Tuneżija, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti oriġinarji” u dwar il-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva

28

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top