EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:341:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 341, 22 ta' Diċembru 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.341.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 341

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
22 ta' Diċembru 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/863/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2011 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt stabbilit skont il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni fir-rigward tas-sostituzzjoni tal-Anness II ta' ma' dak il-Ftehim dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1359/2011 tad-19 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 7/2010 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

11

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1360/2011 tal-20 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 204/2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

18

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1361/2011 tad-19 ta’ Diċembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Terre Aurunche (DPO)]

19

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1362/2011 tad-19 ta' Diċembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Ptujski lük (IĠP)]

21

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1363/2011 tad-19 ta’ Diċembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Ciliegia dell'Etna (DPO)]

23

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1364/2011 tad-19 ta’ Diċembru 2011 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjonijiet ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (IĠP)]

25

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1365/2011 tad-19 ta’ Diċembru 2011 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (IĠP)]

27

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1366/2011 tad-19 ta' Diċembru 2011 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Pataca de Galicia / Patata de Galicia (IĠP)]

29

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1367/2011 tad-19 ta’ Diċembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Figue de Solliès (DPO)]

31

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1368/2011 tal-21 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1121/2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-iskemi ta’ appoġġ għal bdiewa previsti fit-Titoli IV u V tiegħu, u r-Regolament (KE) Nru 1122/2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-kundizzjonalità, il-modulazzjoni u s-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll, skont l-iskemi ta’ appoġġ [dirett] għall-bdiewa previsti għal dak ir-Regolament, kif ukoll għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-kundizzjonalità skont l-iskema ta’ appoġġ prevista għas-settur tal-inbid

33

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1369/2011 tal-21 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 952/2006 li jipprovdi regoli dettaljati għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 dwar il-ġestjoni tas-suq intern taz-zokkor u l-iskema tal-kwoti

38

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1370/2011 tal-21 ta’ Diċembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IĠP)]

39

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1371/2011 tal-21 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 961/2011 li jimponi kundizzjonijiet speċjali dwar l-importazzjoni ta’ għalf u ikel li joriġina jew ġej mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta’ Fukushima ( 1 )

41

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1372/2011 tal-21 ta’ Diċembru 2011 dwar in-nonapprovazzjoni tas-sustanza attiva aċetoklor, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE ( 1 )

45

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1373/2011 tal-21 ta’ Diċembru 2011 li jeskludi s-Subdiviżjonijiet 27 u 28.2 tal-ICES minn ċerti limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd għall-2012, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali [multiannwali] għall-istokkijiet tal-merluzz fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet

47

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1374/2011 tal-21 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

48

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2011/100/UE tal-20 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro ( 1 )

50

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/864/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà EUPM/1/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 li testendi l-mandat tal-Kap tal-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea fil-Bosnja-Ħerzegovina (EUPM BiH)

52

 

 

2011/865/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2011 li taħtar membru tal-Kumitat Xjentifiku u Tekniku

53

 

 

2011/866/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2011 li tikkonċerna l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jaġġusta, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2011, ir-rimunerazzjoni u l-pensjoni tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea u l-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom

54

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/867/PESK tal-20 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2011/137/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

56

 

 

2011/868/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2011 dwar kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-2011 li tkopri n-nefqa mġarrba mill-Ġermanja, Spanja, l-Italja, Ċipru, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Portugall bil-għan li jiġu miġġielda organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti (notifikata bid-dokument numru C(2011) 9243)

57

 

 

2011/869/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2002/364/KE dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni għal apparat mediku dijanjostiku in vitro (notifikata bid-dokument numru C(2011) 9398)  ( 1 )

63

 

 

2011/870/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2011 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2011/25)

65

 

 

III   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Istati tal-EFTA Nru 1/2011/SC tad-29 ta’ Settembru 2011 dwar il-verifika tal-programmi u l-proġetti skont il-Mekkaniżmu Finanzjarju (2009–2014)

67

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 111/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE

69

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 112/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) u l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

72

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 113/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE

74

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 114/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE

76

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 115/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness I (Kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji) u l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE

78

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 116/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

80

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 117/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness IX (Servizzi Finanzjarji) tal-Ftehim dwar iż-ŻEE

81

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 118/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

83

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 119/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

84

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 120/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness XIII (Trasport) tal-Ftehim taż-ŻEE

85

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 121/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE

86

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 122/2011 tal-21 ta’ Ottubru 2011 li temenda l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim taż-ŻEE

87

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1192/2010 tas-16 ta' Diċembru 2010 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni inizjali ta' denominazzjoni mdaħħla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini, u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Ricotta Romana (DPO)] ( ĠU L 333, 17.12.2010 )

88

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top