Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:338:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 338, 21 ta' Diċembru 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.338.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 338

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
21 ta' Diċembru 2011


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Addendum għar-Regolament (UE) Nru 1007/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2011 dwar l-ismijiet ta’ fibri ta’ tessuti u t-tikkettar u l-immarkar relatati tal-kompożizzjoni tal-fibri ta’ prodotti tat-tessut u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 73/44/KEE u d-Direttivi 96/73/KE u 2008/121/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( ĠU L 272, 18.10.2011 )

1

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2011/99/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-ordni Ewropea ta’ protezzjoni

2

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (EU) Nru 1345/2011 tad-19 ta’ Diċembru 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 194/2008 li jġedded u jsaħħaħ il-miżuri restrittivi fir-rigward ta’ Burma/il-Mjanmar

19

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1346/2011 tat-13 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-imniefaħ fl-ilmijiet tal-UE u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ kwalunkwe Stat Membru, minbarra d-Danimarka u l-Irlanda

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1347/2011 tat-13 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-aringa fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb, VIb u VIaN min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1348/2011 tat-13 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-imniefaħ fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tar-Renju Unit

24

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1349/2011 tal-20 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kumissjoni (KE) Nru 376/2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u ta’ ċertifikati ta’ ffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli

26

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1350/2011 tal-20 ta’ Diċembru 2011 li jissospendi temporanjament id-dazji doganali fuq l-importazzjoni ta’ ċerti ċereali għas-sena tas-suq 2011/2012

27

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1351/2011 tal-20 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 rigward is-sospensjoni tal-kwoti tariffarji u l-kwantitajiet ta’ referenza tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli fix-Xatt tal-Punent u fil-Medda ta’ Gaża

29

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1352/2011 tal-20 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta’ ċerti prodotti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattament jew kastig ieħor krudili, inuman jew degradanti

31

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1353/2011 tal-20 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2006 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 fir-rigward taż-żamma tal-kontijiet mill-aġenziji tal-pagamenti, id-dikjarazzjonijiet tal-infiq u tad-dħul u l-kundizzjonijiet għar-rimbors tal-infiq taħt l-FAEG u l-FAEŻR

35

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1354/2011 tal-20 ta’ Diċembru 2011 li jiftaħ il-kwoti tariffarji tal-Unjoni għan-nagħaġ, għall-mogħoż, għal-laħam tan-nagħaġ u għal-laħam tal-mogħoż

36

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1355/2011 tal-20 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

39

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1356/2011 tal-20 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

48

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1357/2011 tal-20 ta’ Diċembru 2011 dwar il-kwistjoni tal-liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet li tressqu fl-ewwel 7 ijiem ta' Diċembru 2011 skont il-kwota tariffarja għaċ-ċanga ta' kwalità għolja amministrata mir-Regolament (KE) Nru 620/2009

50

 

*

Regolament (UE) Nru 1358/2011 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-14 ta’ Diċembru 2011 li temenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 dwar l-applikazzjoni ta’ riżervi minimi (BĊE/2003/9) (BĊE/2011/26)

51

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/857/PESK tad-19 ta’ Diċembru 2011 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/889/PESK dwar l-istabbiliment ta’ Missjoni tal-Unjoni Ewropea ta’ Assistenza fil-Fruntieri għall-Punt ta’ Qsim ta’ Rafah (EU BAM Rafah)

52

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/858/PESK tad-19 ta’ Diċembru 2011 li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2010/784/PESK dwar il-Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea għat-Territorji Palestinjani (EUPOL COPPS)

54

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/859/PESK tad-19 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2010/232/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra Burma/il-Mjanmar

55

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/860/PESK tad-19 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2010/800/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

56

 

 

2011/861/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2011 dwar deroga temporanja mir-regoli tal-oriġini stipulati fl-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 biex titqies is-sitwazzjoni speċjali li hemm fil-Kenja fir-rigward tal-flettijiet tat-tonn (notifikata bid-dokument numru C(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2011 li tapprova ċerti programmi emendati għall-qerda u l-monitoraġġ ta’ mard tal-annimali u ż-żoonożi għas-sena 2011 u li temenda d-Deċiżjoni 2010/712/UE fir-rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal programmi approvati b’dik id-Deċiżjoni (notifikata bid-dokument numru C(2011) 9478)

64

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/2/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2011 tal-Kumitat Konġunt tat-Trasport bl-Ajru bejn il-Komunità u l-Isvizzera stabbilit bil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru tal-25 ta’ Novembru 2011 li tissostitwixxi l-Anness għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru

70

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top