EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:328:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 328, 10 ta' Diċembru 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.328.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 328

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
10 ta' Diċembru 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż rigward id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali għal prodotti agrikoli milħuq abbażi tal-Artikolu 19 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea

1

 

 

2011/824/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2011 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża, min-naħa l-oħra, li jipprovdi aktar liberalizzazzjoni għal prodotti agrikoli, prodotti agrikoli pproċessati u ħut u prodotti tas-sajd u li jemenda l-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni Interim Ewro-Mediterranju dwar kummerċ u kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa waħda, u l-Organizzazzjoni għal-Liberazzjoni tal-Palestina (PLO) għall-benefiċċju tal-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża, min-naħa l-oħra

2

Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża, min-naħa l-oħra, li jipprovdi aktar liberalizzazzjoni għal prodotti agrikoli, prodotti agrikoli pproċessati u ħut u prodotti tas-sajd u li jemenda l-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni Interim Ewro-Mediterranju dwar kummerċ u kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa waħda, u l-Organizzazzjoni għal-Liberazzjoni tal-Palestina (PLO) għall-benefiċċju tal-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża, min-naħa l-oħra

5

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1282/2011 tat-28 ta’ Novembru 2011 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (UE) Nru 10/2011 dwar materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f'kuntatt mal-ikel ( 1 )

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1283/2011 tal-5 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għar-rebekkin u r-raj fl-ilmijiet tal-UE taż-Żona VIId minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

30

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1284/2011 tal-5 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għal speċijiet oħra fl-ibħra Norveġiżi taż-żona IV minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

32

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1285/2011 tat-8 ta’ Diċembru 2011 li jemenda għall-161 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-network ta’ Al-Qaida

34

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1286/2011 tad-9 ta’ Diċembru 2011 li jadotta metodoloġija komuni għall-investigazzjoni ta’ diżgrazzji u inċidenti tal-baħar żviluppata skont l-Artikolu 5(4) tad-Direttiva 2009/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

36

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1287/2011 tad-9 ta’ Diċembru 2011 li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2014/2005 dwar il-liċenzji taħt l-arranġamenti għall-importazzjoni tal-banana lejn il-Komunità fir-rigward tal-banana li tkun tqiegħdet f’ċirkulazzjoni ħielsa bir-rata tad-dazju tat-tariffa doganali komuni

41

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1288/2011 tad-9 ta’ Diċembru 2011 dwar in-notifika ta’ prezzijiet bl-ingrossa għall-banana fl-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli

42

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1289/2011 tad-9 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

43

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1290/2011 tad-9 ta’ Diċembru 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/12

45

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1291/2011 tad-9 ta’ Diċembru 2011 li jiddetermina safejn jistgħu jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqa matul ix-xahar ta' Novembru 2011 għal ċerti prodotti tal-ħalib fil-kuntest ta’ ċerti kwoti tariffarji miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 2535/2001

47

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2011/97/UE tal-5 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Direttiva 1999/31/KE fir-rigward ta’ kriterji speċifiċi għall-ħżin ta’ merkurju metalliku meqjus bħala skart

49

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/825/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2010/221/UE fir-rigward ta’ miżuri nazzjonali għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni ta’ ċertu mard fl-annimali akkwatiċi f’partijiet tal-Irlanda, il-Finlandja u l-Isvezja (notifikata bid-dokument numru C(2011) 9002)  ( 1 )

53

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/826/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 41/2011 tal-Kumitat Konġunt stabbilit skont il-Ftehim ta’ Għarfien Reċiproku bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika tal-14 ta’ Novembru 2011 relatat mal-elenkar ta’ Korpi għall-Valutazzjoni tal-Konformità fl-Annessi Settorjali dwar il-Kompatibilità Elettromanjetika u t-Tagħmir għat-Telekomunikazzjoni

56

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 tat-8 ta’ April 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd ( ĠU L 112, 30.4.2011 )

58

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top