Help Print this page 

Document L:2011:264:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 264, 8 ta' Ottubru 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2011.264.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 264

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
8 ta' Ottubru 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/663/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2011 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru

1

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru

2

 

 

2011/664/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Settembru 2011 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Kostituzzjoni u r-Regoli ta’ Proċedura emendati tal-Grupp Internazzjonali ta’ Studju fuq il-Gomma

12

 

*

Kostituzzjoni tal-Grupp Internazzjonali ta’ Studju fuq il-Gomma

14

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 996/2011 tas-7 ta’ Ottubru 2011 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 657/2008, (KE) Nru 1276/2008 u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 fir-rigward tal-obbligi ta’ notifika fi ħdan l-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli

25

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 997/2011 tas-7 ta’ Ottubru 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

28

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 998/2011 tas-7 ta’ Ottubru 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 971/2011 għas-sena tas-suq 2011/12

30

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/665/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Ottubru 2011 dwar ir-reġistru Ewropew tat-tipi ta’ vetturi ferrovjarji awtorizzati (notifikata bid-dokument numru C(2011) 6974)  ( 1 )

32

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni 2010/592/UE tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tad-29 ta' Settembru 2010 dwar ħatra ta' Mħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja ( ĠU L 261, 5.10.2010 )

55

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni 2010/629/UE tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-20 ta' Ottubru 2010 il-ħatra ta' mħallef fil-Qorti Ġenerali ( ĠU L 278, 22.10.2010 )

55

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top