EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:170:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 170, 30 ta' Ġunju 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.170.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 170

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
30 ta' Ġunju 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 630/2011 tal-21 ta’ Ġunju 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 7/2010 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 631/2011 tal-21 ta’ Ġunju 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1255/96 li jissospendi b’mod temporanju d-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq ċerti prodotti industrijali, agrikoli u tas-sajd

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 632/2011 tad-29 ta’ Ġunju 2011 li jidderoga, għas-sena 2011, mir-Regolament (KE) Nru 1067/2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji Komunitarji għal qamħ komuni ta' kwalità differenti minn dik superjuri oriġinanti minn pajjiżi terzi

18

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 633/2011 tad-29 ta’ Ġunju 2011 li jissospendi temporanjament id-dazji doganali fuq l-importazzjoni ta’ ċerti ċereali għas-sena tas-suq 2011/2012

19

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 634/2011 tad-29 ta’ Ġunju 2011 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti għas-sena tas-suq 2010/2011 għall-importazzjonijiet taz-zokkor bil-kodiċi tan-NM bin-numru 1701 b'dazju doganali mnaqqas

21

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 635/2011 tad-29 ta’ Ġunju 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Aceite Campo de Calatrava (DPO)]

26

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 636/2011 tad-29 ta’ Ġunju 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (DPO)]

28

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 637/2011 tad-29 ta’ Ġunju 2011 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Beaufort (DPO)]

30

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 638/2011 tad-29 ta’ Ġunju 2011 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

32

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 639/2011 tad-29 ta’ Ġunju 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

34

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/384/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2011 li tawtorizza lill-Isvezja tapplika rata mnaqqsa ta’ taxxa fuq l-elettriku għall-elettriku pprovdut direttament lill-vapuri rmiġġati f’port (“elettriku mill-art”) skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

36

 

 

2011/385/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ġunju 2011 dwar ir-rikonoxximent tal-Ekwador skont id-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistemi għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara (notifikata bid-dokument numru C(2011) 4440)  ( 1 )

38

 

 

III   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 111/11/COL tal-11 ta’ April 2011 li temenda l-lista miġbura fil-punt 39 fil-Parti 1.2 tal-Kapitolu I tal-Anness I tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea li telenka postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera fl-Islanda u fin-Norveġja miftiehma għal verifiki veterinarji fuq annimali ħajjin u fuq prodotti tal-annimali minn pajjiżi terzi u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA Nru 8/11/COL

39

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE, u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) ( ĠU L 331, 15.12.2010 )

43

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top