Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 63, 10 ta' Marzu 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.063.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 63

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
10 ta' Marzu 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir għad-detenturi ta’ passaporti diplomatiċi, ta’ servizz jew uffiċjali

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 230/2011 tad-9 ta' Marzu 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 992/95 fir-rigward tal-kwoti tat-tariffi tal-Unjoni għall-ċerti prodotti agrikoli u tas-sajd li joriġinaw fin-Norveġja

2

 

 

Regolament Implimentattiv tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2011 tad-9 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

13

 

 

Regolament Implimentattiv tal-Kummissjoni (UE) Nru 232/2011 tad-9 ta’ Marzu 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

15

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/153/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Frar 2011 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE dwar emenda għall-Anness XX (Ambjent) mal-Ftehim dwar iż-ŻEE

17

 

 

2011/154/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Marzu 2011 li ttemm proċediment anti-dumping li jikkonċerna l-importazzjonijiet ta’ ċerti vireg tal-azzar li ma jissaddadx li joriġinaw mill-Indja

21

 

 

2011/155/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar il-pubblikazzjoni u l-ġestjoni tad-dokument ta’ referenza msemmi fl-Artikolu 27(4) tad-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (notifikata bid-dokument numru C(2011) 1536)  ( 1 )

22

 

 

III   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Istati tal-EFTA Nru 3/2010/SC tal-1 ta’ Lulju 2010 dwar il-kondiviżjoni interna tal-kostijiet

26

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top