EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:059:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 59, 4 ta' Marzu 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.059.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 59

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
4 ta' Marzu 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 212/2011 tat-3 ta' Marzu 2011 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ li jbidu (detentur tal-awtorizzazzjoni Lallemand SAS) ( 1 )

1

 

*

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 213/2011 tat-3 ta’ Marzu 2011 li jemenda l-Annessi II u V għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali ( 1 )

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 214/2011 tat-3 ta' Marzu 2011 li jemenda l-Annessi I u V tar-Regolament (KE) Nru 689/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 215/2011 tal-1 ta’ Marzu 2011 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Pecorino Sardo (DPO)]

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 216/2011 tal-1 ta’ Marzu 2011 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Chianti Classico (DPO)]

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 217/2011 tal-1 ta’ Marzu 2011 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Robiola di Roccaverano (DPO)]

19

 

 

Regolament Implimentattiv tal-Kummissjoni (UE) Nru 218/2011 tat-3 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

21

 

 

Regolament Implimentattiv tal-Kummissjoni (UE) Nru 219/2011 tat-3 ta’ Marzu 2011 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

23

 

 

Regolament Implimentattiv tal-Kummissjoni (UE) Nru 220/2011 tat-3 ta’ Marzu 2011 li jiffissa l-prezz minimu għall-bejgħ tat-trab tal-ħalib xkumat għas-sbatax-il stedina individwali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħiet għall-offerti miftuħa mir-Regolament (UE) Nru 447/2010

25

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2011/22/UE tat-3 ta’ Marzu 2011 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex jiġi inkluż il-bispiribak bħala sustanza attiva ( 1 )

26

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2011/23/UE tat-3 ta’ Marzu 2011 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tat-triflumuron bħala sustanza attiva ( 1 )

29

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2011/25/UE tat-3 ta' Marzu 2011 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex jiġi inkluż il-bupirimat bħala sustanza attiva u li temenda d-Deċiżjoni 2008/934/KE ( 1 )

32

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2011/26/UE tat-3 ta’ Marzu 2011 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi d-dietofenkarb bħala sustanza attiva u li temenda d-Deċiżjoni 2008/934/KE ( 1 )

37

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/138/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Frar 2011 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/248/UE li taġġusta l-allowances previsti fid-Deċiżjoni 2003/479/KE u d-Deċiżjoni 2007/829/KE dwar ir-regoli applikabbli għal esperti nazzjonali u persunal militari ssekondati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill

41

 

 

2011/139/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Frar 2011 li taġġusta l-allowances previsti fid-Deċiżjoni 2007/829/KE dwar ir-regoli applikabbli għall-esperti nazzjonali u għall-persunal militari sekondati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill

43

 

 

2011/140/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Lulju 2010 dwar l-għajnuna mill-Istat C 27/09 (ex N 34/B/09) Sussidju baġitarju għal France Télévisions li r-Repubblika Franċiża għandha l-ħsieb li timplimenta favur France Télévisions (notifikata bid-dokument numru C(2010) 4918)  ( 1 )

44

 

 

2011/141/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta’ Marzu 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2007/76/KE li timplementa r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet għall-protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward tal-assistenza reċiproka (notifikata bid-dokument numru C(2011) 1165)  ( 1 )

63

 

 

2011/142/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2011 li temenda d-Deċiżjoni 97/80/KE li tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 96/16/KE dwar surveys għall-ġbir ta' statistika għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib ( 1 )

66

 

 

2011/143/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2011 li tikkonċerna n-noninklużjoni tal-etossikina fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE (notifikata bid-dokument numru C(2011) 1265)  ( 1 )

71

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top