EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:327:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 327, 11 ta' Diċembru 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.327.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 327

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
11 ta' Diċembru 2010


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2010/73/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 2003/71/KE dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1169/2010 tal-10 ta' Diċembru 2010 dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni tas-sikurezza ferrovjarja ( 1 )

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1170/2010 tal-10 ta' Diċembru 2010 li japprova emendi mhux minuri għall-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Pancetta Piacentina (DPO)]

26

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1171/2010 tal-10 ta' Diċembru 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Melón de La Mancha (IĠP)]

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1172/2010 tas-6 ta’ Diċembru 2010 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-merluzz fiż-żona VIa; fl-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali taż-żona Vb fil-Lvant ta' 12° 00′ W minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Franza

30

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1173/2010 tas-6 ta’ Diċembru 2010 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd tat-tusk fl-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali taż-żoni V, VI u VII minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Franza

32

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1174/2010 tal-10 ta’ Diċembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

34

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1175/2010 tal-10 ta’ Diċembru 2010 dwar il-prezzijiet tal-bejgħ taċ-ċereali bi tweġiba għat-tieni stediniet individwali għal sejħa għall-offerti fil-proċeduri ta’ sejħiet għall-offerti miftuħa skont ir-Regolament (UE) Nru 1017/2010

36

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1176/2010 tal-10 ta’ Diċembru 2010 li jiddetermina safejn jistgħu jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqa matul ix-xahar ta' Novembru 2010 għal ċerti prodotti tal-ħalib fil-kuntest ta’ ċerti kwoti tariffarji miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 2535/2001

38

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2010/91/UE tal-10 ta' Diċembru 2010 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex jiġi inkluż il-metosulam bħala sustanza attiva u li temenda d-Deċiżjoni 2008/934/KE ( 1 )

40

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/765/PESK tat-2 ta’ Diċembru 2010 dwar l-azzjoni tal-UE fil-ġlieda kontra l-kummerċ illeċitu ta’ armi ħfief u ta’ kalibru żgħir (SALW) bl-ajru

44

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/766/PESK tas-7 ta’ Diċembru 2010 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2008/851/PESK dwar l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ‘l barra mix-xtut tas-Somalja

49

 

 

2010/767/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Diċembru 2010 li temenda d-Deċiżjoni C(2007) 2286 dwar l-adozzjoni tar-Regoli tal-KER għas-sottomissjoni ta’ proposti u għall-proċeduri relatati ta’ evalwazzjoni, selezzjoni u allokazzjoni għall-azzjonijiet indiretti taħt il-Programm Speċifiku Ideat tas-Seba’ Programm Kwadru (2007-2013) ( 1 )

51

 

 

IV   Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009, skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

 

 

2010/768/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ April 2006 rigward l-Għajnuna mill-Istat C 39/03 (ex NN 119/02) li l-Greċja implimentat favur it-trasportaturi tal-ajru wara d-danni li sofrew mill-11 sal-14 ta’ Settembru 2001 (notifikata bid-dokument numru C(2006) 1580)  ( 1 )

71

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top