Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 298, 16 ta' Novembru 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.298.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 298

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
16 ta' Novembru 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1032/2010 tal-15 ta’ Novembru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 174/2005 li jimponi restrizzjonijiet dwar l-għoti ta' assistenza relatata ma’ attivtajiet militari lill-Côte-d'Ivoire

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1033/2010 tal-15 ta’ Novembru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1505/2006 fir-rigward tar-rapporti annwali tal-Istati Membri dwar ir-riżultati tal-kontrolli li jitwettqu fir-rigward tal-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u kaprini ( 1 )

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1034/2010 tal-15 ta’ Novembru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2003 fir-rigward tal-ispezzjonijiet li jikkonċernaw ir-rekwiżiti għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali bovini ( 1 )

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1035/2010 tal-15 ta’ Novembru 2010 li jimponi dazju anti-dumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet tal-melamina li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1036/2010 tal-15 ta’ Novembru 2010 li jimponi dazju ta’ anti-dumping provviżorju fuq l-importazzjonijiet tat-trab zeolite A li joriġina mill-Bosnja-Ħerzegovina

27

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1037/2010 tal-15 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

44

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1038/2010 tal-15 ta’ Novembru 2010 li jiffissa d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Novembru 2010

46

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1039/2010 tal-15 ta’ Novembru 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

49

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/690/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Awwissu 2010 dwar għajnuna mill-Istat C 40/08 (ex N 163/08) implimentata mill-Polonja għal PZL Hydral S.A. (notifikata bid-dokument numru C(2010) 5406)  ( 1 )

51

 

 

2010/691/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2010 li tagħti deroga lir-Repubblika Ċeka mill-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2006/679/KE dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema ta’ kontroll (kontroll-kmand) u ta’ sinjalar tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea lil-linja Strančice–České Budějovice (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7789)

85

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi ( ĠU L 293, 11.11.2010 )

87

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top