EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:292:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 292, 10 ta' Novembru 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.292.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 292

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
10 ta' Novembru 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2010/676/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Novembru 2010 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, ta’ Ftehim fil-forma tal-Iskambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali għal prodotti agrikoli milħuq abbażi tal-Artikolu 19 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1008/2010 tad-9 ta’ Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sistemi tal-wajper u l-washer tal-windskrin ta’ ċerti vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi destinati għalihom ( 1 )

2

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1009/2010 tad-9 ta’ Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-parafangi tal-vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers u s-sistemi tagħhom, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dan l-iskop ( 1 )

21

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1010/2010 tat-8 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi projbizzjoni fuq is-sajd għar-redfish fiż-żona 3M tan-NAFO min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

30

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1011/2010 tad-9 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

32

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1012/2010 tad-9 ta’ Novembru 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 867/2010 għas-sena tas-suq 2010/11

34

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2010/74/UE tad-9 ta' Novembru 2010 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex testendi l-inklużjoni fl-Anness I għaliha tas-sustanza attiva tad-dijossidu tal-karbonju għall-prodotti tat-tip 18 ( 1 )

36

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/677/PESK tat-8 ta’ Novembru 2010 li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 98/409/PESK li jikkonċerna s-Sierra Leone

39

 

 

2010/678/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Novembru 2010 li tikkonċerna kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-programm ta’ monitoraġġ ikkoordinat dwar il-prevalenza tal-Listeria monocytogenes f’ċertu ikel lest biex jittiekel li jrid jitwettaq fl-Istati Membri (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7516)

40

 

 

2010/679/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Deċiżjoni 95/467/KE li timplementa l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE dwar il-prodotti għall-bini (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7542)  ( 1 )

55

 

 

2010/680/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2010 li teħles lill-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, l-Irlanda, Spanja, Franza, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja, l-Isvezja u r-Renju Unit mill-obbligu li japplikaw fuq ċerti speċi d-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 1999/105/KE, 2002/54/KE, 2002/55/KE u 2002/57/KE dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta’ żrieragħ tax-xtieli għall-għalf, żrieragħ taċ-ċereali, materjal għall-propagazzjoni veġetattiva tad-dwieli, materjal riproduttiv tal-foresti, żerriegħa tal-pitravi, żrieragħ tal-ħxejjex u żrieragħ ta’ xtieli taż-żejt u l-fibra rispettivament (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7578)  ( 1 )

57

 

 

2010/681/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2010 dwar kwestjonarju għal rapporti tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE dwar il-limitazzjoni ta’ emissjonijiet ta’ taħlit volatili organiku [komposti organiċi volatili] minħabba l-użu ta’ solventi organiċi f’ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet matul il-perjodu 2011-2013 (notifikata bid-dokument numru C(2010) 7591)

65

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top