Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 256, 30 ta' Settembru 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.256.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 256

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
30 ta' Settembru 2010


Werrej

 

I   Atti leġislattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 862/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2010 dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi Programm Konġunt ta’ Riċerka u Żvilupp dwar il-Baħar Baltiku (BONUS) li huma impenjati fih diversi Stati Membri ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġislattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 863/2010 tad-29 ta’ Settembru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 967/2006 fir-rigward tad-dati ta’ skadenza applikabbli għall-esportazzjoni u l-intaxxar taz-zokkor prodott li jaqbeż il-kwota

15

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 864/2010 tad-29 ta’ Settembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

17

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 865/2010 tad-29 ta’ Settembru 2010 li jiffissa l-prezz minimu għall-bejgħ tal-butir għas-seba’ stedina individwali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħiet għall-offerti miftuħa mir-Regolament (UE) Nru 446/2010

19

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/579/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2010 li tawtorizza lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u l-Gran Dukat tal-Lussemburgu biex japplikaw miżura b’deroga mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

20

 

 

2010/580/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2010 li tawtorizza lir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi biex japplika miżuri ta’ deroga mill-Artikolu 193 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

22

 

 

2010/581/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2010 li tawtorizza lir-Repubblika tal-Polonja biex tintroduċi miżura speċjali ta’ deroga mill-Artikolu 26(1)(a) u l-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

24

 

 

2010/582/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2010 li tawtorizza lir-Repubblika ta’ Franza u lir-Repubblika Taljana biex jintroduċu miżura speċjali ta’ deroga mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

26

 

 

2010/583/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2010 li tawtorizza lir-Rumanija biex tintroduċi miżura speċjali ta’ deroga mill-Artikolu 193 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

27

 

 

2010/584/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2010 li tawtorizza lir-Repubblika tal-Latvja biex tapplika miżura ta’ deroga mill-Artikolu 287 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

29

 

 

III   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 43/10/COL tal-10 ta’ Frar 2010 li temenda l-lista miġbura fil-punt 39 tal-Parti 1.2 tal-Kapitolu I tal-Anness I tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea li telenka postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera fl-Iżlanda u fin-Norveġja miftiehma għal verifiki veterinarji fuq annimali ħajjin u fuq prodotti minn pajjiżi terzi u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 301/08/COL tal-21 ta’ Mejju 2008 tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA

30

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top