Help Print this page 

Document L:2010:189:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 189, 22 ta' Lulju 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.189.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 189

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
22 ta' Lulju 2010


Werrej

 

I   Atti leġislattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2010/45/UE tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2010 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tar-regoli dwar il-fatturazzjoni

1

 

 

II   Atti mhux leġislattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 647/2010 tat-13 ta’ Lulju 2010 dwar assistenza finanzjarja mill-Unjoni fir-rigward tad-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari tà Kozloduy fil-Bulgarija (Il-Programm Kozloduy)

9

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/405/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 Lulju 2010 li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi li tapplika għad-divorzju u għas-separazzjoni legali

12

 

 

2010/406/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2010 dwar l-allokazzjoni tal-fondi dekommissjonati minn proġetti taħt id-Disa’ Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) u dawk preċedenti sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-popolazzjoni l-iktar vulnerabbli fis-Sudan

14

 

 

2010/407/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2010 dwar l-eżistenza ta’ żbilanċ eċċessiv fid-Danimarka

15

 

 

2010/408/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2010 dwar l-eżistenza ta’ żbilanċ eċċessiv fil-Finlandja

17

 

 

2010/409/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Lulju 2010 dwar il-Miri Komuni tas-Sigurtà kif imsemmi fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2004/49/KE (notifikata bid-dokument numru C(2010) 4889)  ( 1 )

19

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni Nru 388/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2010 li tipprovdi l-għajnuna makrofinanzjarja lill-Ukraina ( ĠU L 179, 14.7.2010 )

28

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top