EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:180:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 180, 15 ta' Lulju 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.180.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 180

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
15 ta' Lulju 2010


Werrej

 

I   Atti leġislattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE

1

 

 

II   Atti mhux leġislattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 tal-24 ta’ Ġunju 2010 dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96

7

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 618/2010 tal-14 ta’ Lulju 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

15

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 619/2010 tal-14 ta’ Lulju 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

17

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 620/2010 tal-14 ta’ Lulju 2010 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti natul l-ewwel sebat ijien tax-xahar ta’ Lulju 2010 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 616/2007 għal-laħam tat-tjur

19

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/391/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Lulju 2010 li temenda l-Annessi tad-Deċiżjoni 93/52/KEE fir-rigward tar-rikonoxximent tal-Litwanja u r-reġjun tal-Molise fl-Italja bħala uffiċjalment ħielsa mill-bruċellosi (B. melitensis) u li temenda l-Annessi tad-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni ta’ ċerti reġjuni amministrattivi tal-Italja bħala uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi bovina, mill-bruċellosi bovina u l-lewkosi bovina enzootika (notifikata bid-dokument numru C(2010) 4592)  ( 1 )

21

 

 

2010/392/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Lulju 2010 li ttemm il-proċedura antidumping rigward l-importazzjoni ta’ ċerti qfieli tal-istainless steel u partijiet tagħhom li joriġinaw mill-Indja u mill-Malażja

26

 

 

2010/393/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Lulju 2010 li ttemm il-proċedura kontra s-sussidji dwar l-importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-istainless steel u partijiet minnhom li joriġinaw fl-Indja u fil-Malasja

28

 

 

IV   Atti adottati qabel l-1 ta' Diċembru 2009, skont it-Trattat tal-KE, it-Trattat tal-UE u t-Trattat Euratom

 

 

2010/394/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Mejju 2008 dwar l-għajnuna mill-Istat bin-numru C 57/06 (dik li qabel kienet l-għajnuna bin-numru NN 56/06 u bin-numru N 451/06) b’rabta mal-finanzjament mogħti mir-reġjun ta’ Hessen lill-azjendi agrikoli li jkabbru l-għeneb f’dan ir-reġjun (notifikata bid-dokument numru C(2008) 1626)  ( 1 )

30

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top