EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:156:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 156, 23 ta' Ġunju 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.156.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 156

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
23 ta' Ġunju 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 546/2010 tat-22 ta’ Ġunju 2010 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 891/2009 għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 2009/2010 fir-rigward tal-obbligu li titressaq liċenzja tal-esportazzjoni ma’ applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni għal konċessjonijiet taz-zokkor CXL bin-numri tal-ordni 09.4317, 09.4318 u 09.4319

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 547/2010 tat-22 ta’ Ġunju 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 548/2010 tat-22 ta’ Ġunju 2010 li jiddetermina safejn jistgħu jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqa matul ix-xahar ta' Ġunju 2010 għal ċerti prodotti tal-ħalib fil-kuntest ta’ ċerti kwoti tariffarji miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 2535/2001

5

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2010/39/UE tat-22 ta’ Ġunju 2010 li temenda l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward tad-dispożizzjonijiet speċifiċi marbutin mas-sustanzi attivi l-clofentezine, id-diflubenzuron, il-lenacil, l-oxadiazon, il-picloram u l-pyriproxyfen ( 1 )

7

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/349/UE

 

*

Deċiżjoni meħuda bi ftehim komuni bejn ir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri tal-31 ta’ Mejju 2010 dwar il-post tas-sede tal-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)

12

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni “Omnibus” Nru 1/2010 tal-Kumitat ta’ Kooperazzjoni UE – San Marino tad-29 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi diversi miżuri ta’ implimentazzjoni għall-Ftehim ta’ Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino

13

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top